Treceți la conținutul principal

Din nou despre link-uri catre site-uri terte

O speta din Spania (Curtea Regionala din Vizcaya) din 27 Septembrie 2011 a avut in discutie problema responsabilitatii unei persoane care pe site-ul propriu a gazduit link-uri catre un site care permitea (fara a avea dreptul) sa se faca download de fisiere protejate prin dreptul de autor. Curtea din Vizcaya a fost de parere ca o astfel de activitate, de a gazdui linkuri catre site-uri care permit descaracarea de fisiere protejate prin dreptul de autor, fara a exista acest drept conferit de detinatorii drepturilor, este o incalcare a drepturilor de autor. Apararea precum ca administratorul site-ului nu cunostea daca site-ul catre care trimiteau link-urile de pe site-ul sau are sau nu dreptul sa ofere spre download acel continut protejat de drepturile de autor, nu a fost considerata o aparare sustenabila. Instanta spaniola a luat in considerare ca administratorul site-ului obtinea venituri din publicitate de la acel site.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…