Treceți la conținutul principal

Mihai Viteazul era grec?

Toata lumea invata la scoala ca Mihai Viteazul era fiul domnitorului Patrascu cel Bun. Asa pretindea insusi celebrul domnitor.

Lucrurile nu sunt simple. Cronica lui Radu Popescu spune ca era in fapt fiul Teodorei facut cu un negustor grec pe vremea cand se afla in Targul de Floci.

De altfel varsta pe care i-o atribuie documentele austriece domnitorului (43 de ani in 1601) nu prea se potriveste cu data mortii lui Patrascu cel Bun la 1558, mai ales ca Patrascu, se stie, era grav bonav in ultimi ani ai vietii, cautind leac la doctorii din Sibiu.

Pe de alta parte, Iorga, desi remarca si el dificultatile filiatiei din Patrascu, arata ca sunt totusi si argumente pentru. Unul puternic este ca Marcu, un fiu al lui Petru Cercel, domnitor care descindea si el din Patrascu cel Bun, a facut o frumoasa cariera la curtea lui Mihai, ba chiar a fost numit un fel de reprezentant al sau in Moldova pe vremea cand Mihai a stapanit aceasta provincie romaneasca. Ba chiar, in cadrul unor trative cu turcii, Marcu a fost propus ca ostatec, ceea ce confirma ca acest Marcu era cunoscut a fi din familia lui Mihai Viteazul.

Fie fiu natural al lui Patrascu, fie nu, cert este ca Mihai a crescut intr-o familie greceasca. Teodora, mama lui Mihai, este cunoscuta ca fiind din familia unui influent grec, Iane Cantacuzino, bogat si cu mare inflenta in politica otomanilor, ajuns si Ban al Olteniei. Nu trebuie ascuns ca datorita protectiei acestui personaj, care in unele cronici este dat ca fiind unchi al lui Mihai, Mihai Viteazul a facut cariera, a strans el insusi avere, si atunci cand imprejurarile i-au permis, prin complicate intrigi si mituiri la curtea padisahului otoman, a pus mina pe domnia Tarii Romanesti.

Nicolae Iorga - Istoria lui Mihai Viteazul, vol. 1-2, EdMinerva, 1979

Comentarii

Lucian a spus…
din moment ce istoriografia noastra zice ca a fost un mare patriot roman sunt sanse bune sa nu fi fost roman.

pen` ca cel mai mare patriot roman a fost Carol I, sa nu uitam; care era neamt sadea.

atunci ce mare lucru un grec? :)

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…