Treceți la conținutul principal

Sfanta Rusie

Sfanta Rusie, Alain Besançon, traducere Vlad Russo, Humanitas, 2013
Alain Besançon este un mare sovietolog și inevitabil specialist în istoria modernă și contemporană a Rusiei. Cartea Sfânta Rusie nu este în primul rând un parcurs cronologic al istoriei Rusiei, cu amănunte despre evenimentele ce au marcat-o, ci un manual despre cum trebuie citită istoria Rusiei, despre cum a fost percepută Rusia și cum a vrut aceasta să fie percepută. O carte foarte impotantă pentru cine vrea să înțeleagă Rusia.

Comentarii

ici-colo.ro a spus…
ei, si cum zice el ca trebuie inteleasa istoria Rusiei? probabil ca se vrea a fi istoria unui stat european? :)
Felix Tudoriu a spus…
Autorul nu urmareste sa traga concluzii pe acest taram, "este, sau nu, Rusia un stat european". El atrage atentia asupra erorilor de perceptie asupra Rusiei, pentru a te feri sa le repeti atunci cand vrei sa intelegi Rusia. Altfel e o tara surprinzatoare. Autorul atrage atentia ca nicio teorie asupra specificului rus nu prevedea cotitura spre democratie din 1991 a poporului rus, cu toate limitele si retinerile pe care le avem cand vorbim de democratie in Rusia. Cum, pe de alta parte, nu trebuie sa ne inselam asupra discursului democratic al puterii de astazi, care este o alta forma de limba de lemn.

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…