marți, 13 august 2013

Buletin legislativ 05.08.13-09.08.13

Financiar-fiscal

ORDIN nr. 1.021 din 29 iulie 2013 privind aprobarea modelului si continutului formularului "Decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala pentru persoane juridice"EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 august 2013

ORDIN nr. 1.024 din 29 iulie 2013 privind aprobarea modelului si continutului formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspectiei fiscale" EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 august 2013

ORDIN nr. 1.022 din 29 iulie 2013 privind aprobarea modelului si continutului unor documente intocmite in activitatea de inspectie fiscala pentru persoane fizice care desfasoara activitati independente in mod individual si/sau intr-o forma de asociere EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 9 august 2013

ORDIN nr. 1.023 din 29 iulie 2013 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului si continutului unor documente si formulare utilizate in activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 9 august 2013

Muncă, protecţie socială, calificări

NORMATIV din 30 iulie 2013 cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 5 august 2013

a) Eliberarea de certificate/adeverinţe/duplicate de adeverinţe în baza documentelor existente în arhivele inspectoratelor teritoriale de muncă, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricăror entităţi care au dreptul legal de a solicita şi de a obţine aceste informaţii, conform Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/2002
    Tarif: 50 lei/document
    b) Eliberarea de certificate cu informaţii extrase din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu registrele generale de evidenţă a salariaţilor transmise de angajatori
    Tarif: 15 lei/persoană
    c) Furnizarea datelor din Registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru refacerea conţinutului său la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hârtie din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii constituită conform Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare
    Tarif:
    - date angajator: 10 lei/pagină;
    - lista tuturor salariaţilor: 10 lei/pagină;
    - detalii salariat: 10 lei/salariat sau fost salariat.

Agricultură, alimente

HOTARARE nr. 570 din 30 iulie 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu EMITENT: GUVERNUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 august 2013

Diverse

ORDIN nr. 123 din 5 august 2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titularului EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 6 august 2013


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Niciun comentariu: