Treceți la conținutul principal

Never Let Me Go

Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go,
Hailsham pare să fie o școală. Unde copiii învață, trăiesc drame copilărești, iubiri adolescentine... Însă nu. Hailsham este un loc unde sunt crescute ființe umane cu scopul de a fi transformate în organe pentru transplanturi.
Da, în mod sigur ați mai auzit de intrigi SF din această categorie. Prilej de previziuni sunbre despre destinul omenirii sau aventuri ieftine cu salvări mericuloase.
Dacă vă așteptați la așa ceva Ishiguro vă va decepționa profund. Nimic sumbru (ce poate fi mai sumbru decît enunțarea în sine a acestui scenariu?). Nicio aventură, nimeni nu se revoltă.
Cartea este o poveste de dragoste. Dragostea există chiar și acolo unde umanitatea este la limită. Citiți și veți constata că nicio o poveste de dragoste nu poate egala pe cea a lui Ishiguro. Narațiunea curge descoperind lumea prin dragoste, și aproape indiferentă la contextul dramatic.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…