Treceți la conținutul principal

Zapezile de altadata

Gregor von Rezzori, Zapezile de altadata, traducere Sanda Munteanu, Humanitas 2012

Gregor von Rezzori este un produs tipic al mediului geografic si spiritual definit ca Mitteleuropa. Descendent al unei familii austriece, are in vine, dupa cum tradeaza si numele , marca unei ascendente italiene,  dar si ascendenti din Irlanda sau din spatiul valaho fanariot. Cu acest bagaj  poarta in sine experienta formatoare a unei copilarii patrecuta in Bucovina, unde parintii aleg sa ramana, chiar si dupa ce acest spatiu trece de la Imperiul Austriac la regatul Romaniei. Astfel autorul capata o identitate est-europeana (sau balcanica) nu numai prin apartenenta juridica la statul roman, dar mai ales prin bona sa, Cassandra, fiinta cea mai apropiata din copilarie, prin care se integreaza unui spatiu pe care in general familia sa il respinge, cu constiinta (ca sa nu spunem ifosele) superioritatii lor occidentale. Este o carte de memorii care se concentreaza pe personajele importante din copilaria autorului, dar mai ales o fresca a unei Romanii interbelice vazute prin ochii unei persoane care si-a asumat spiritul romanesc, ramanand in timp si un "altceva" prin traditia culturala a unei familii ancorate in mult mai occidentala Austrie.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…