Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 16.09.13-20.09.13

Financiar-fiscal

ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 18 septembrie 2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 septembrie 2013

Veniturile din chirii sunt luate în calcul la plata contribuţiei de asigurări de sănătate.

Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor  este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenţa dintre totalul veniturilor încasate şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la cele 12 luni ale anului şi nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut“, se precizează în Ordonanţă.
Salariu mediu brut pe ţară, raportat la anul 2013, este de 2.223 lei lunar, astfel că plafonul anual maxim pentru plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din chirii ajunge la 11.115 lei.
Baza de calcul se va evidenţia lunar în decizia de impunere întocmită anual de către organul fiscal competent, iar plata se va efectua trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Nu vor avea această obligaţie fiscală individuală persoanele care obţin venituri impozabile din:
- cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de cinci contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor califică aceste venituri în categoria celor din activităţi independente şi le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie;
- închirierea în scop turistic a unui număr de camere situate în locuinţe proprietate personală, cuprins între una şi cinci camere inclusiv;
- închirierea în scop turistic a unui număr de camere situate în locuinţe proprietate personală, mai mare de cinci. De la data depăşirii numărului de 5 camere de închiriat şi până la sfârşitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizează în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activităţi independente;
- închirierea în scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt calificate ca venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real şi se supun impunerii.
Plăţile se vor face anticipat, trimestrial.
În cazul contractelor de arendă (închirierea bunurilor agricole) plata se va face prin stopaj la sursă.


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu

GDPR si utilizarea dispozitivelor mobile de serviciu
Pentru că data de 25 mai a trecut și Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR) e în vigoare, și mai toate firmele diligente au făcut notificări privind prelucrarea datelor și eventual au completat câteva formulare cerute de Regulament, aceasta nu înseamnă că bătăile de cap s-au terminat. De fapt, abia încep. O problemă pentru companii în legătură cu GDPR este utilizarea telefoanelor mobile (smartphone). Practic tot ce se conectează la rețeaua operatorului de date trebuie să respecte regulile de securitate minime. O primă notă este că inclusiv telefoanele mobile care aparțin angajaților (nu sunt pus e la dispoziție de către angajator), dar care se conectează la poșta electronica a angajatorului sau la o altă bază de date a acestuia vor fi în responsabilitatea operatorului de date, și trebuie să respecte cerințele minime de securitate. Desigur printre cerințele minime este protecția față de malware. Soluțiile antivi…