miercuri, 16 octombrie 2013

Buletin legislativ 07.10.13-11.10.13

Financiar-Fiscal

LEGE nr. 262 din 2 octombrie 2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal EMITENT: PARLAMENTUL  PUBLICAT ÎN:MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 7 octombrie 2013 
Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru proprietarii de terenuri degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, la solicitarea acestora, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor . Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice se solicită după depunerea documentelor justificative de către proprietarii terenurilor şi are ca scop identificarea terenurilor degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, precum şi delimitarea acestora. Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care au fost obţinute avizele favorabile .

Piata de capital

HOTARARE nr. 44 din 30 septembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2013 privind actiunile suport pentru certificate de depozit EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 7 octombrie 2013

Regulamentul stabileşte norme aplicabile în toate situaţiile în care, pentru acţiunile emise de o societate cu sediul în România, ce urmează să fie admise pentru prima dată la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România ca urmare a unei oferte publice iniţiale de vânzare şi care vor fi depozitate la un depozitar central, sunt emise certificate de depozit având la bază acţiunile emise de respectiva societate de către o entitate, alta decât emitentul acţiunilor suport, în condiţiile în care certificatele de depozit urmează a fi admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată dintr-un alt stat membru.

Certificate de depozit având la bază acţiunile suport (certificate de depozit) - valori mobiliare care conferă deţinătorului drepturi şi obligaţii aferente acţiunilor suport în baza cărora au fost emise, precum şi dreptul de a obţine, prin conversie, acţiunile suport.


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Niciun comentariu: