marți, 26 noiembrie 2013

Buletin legislativ 18.11.13-22.11.13

Achiziţii publice

ORDIN nr. 460 din 14 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica, a Regulamentului de organizare si functionare privind monitorizarea si executia contractelor de asistenta tehnica, servicii de consultanta si contracte de lucrari in baza Conditiilor generale de contract de constructie de lucrari de inginerie si cladiri proiectate de catre beneficiar (FIDIC Rosu - ed. 1999) si a Regulamentului de organizare si functionare privind monitorizarea si executia contractelor de asistenta tehnica, servicii de consultanta si contracte de lucrari in baza Conditiilor generale de contract de constructie-proiectare si echipamente (FIDIC Galben - ed. 1999) EMITENT: GUVERNUL - DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SI INVESTITII STRAINE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 20 noiembrie 2013

Muncă, protecţie socială, calificări
HOTARARE nr. 855 din 6 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca EMITENT: GUVERNUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 18 noiembrie 2013

Agricultură, produse alimentare

LEGE nr. 297 din 14 noiembrie 2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 709 din 19 noiembrie 2013

Orice livrare de lapte crud pe teritoriul României a unui producător către un prim-cumpărător de lapte crud trebuie să facă obiectul unui contract scris între părţi sau prim-cumpărătorii trebuie să facă o ofertă scrisă de a contracta.

Durata minimă a contractului este de 6 luni.

Prim-cumpărătorii de lapte crud trebuie să deţină un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică pentru cantităţile de lapte şi grăsime, potrivit legislaţiei în vigoare, şi trebuie să transmită autorităţii competente informaţii referitoare la cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în cursul fiecărei luni.

O organizaţie de producători, respectiv o asociaţie a organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate recunoscută poate negocia, în numele producătorilor membri ai acesteia, în conformitate cu statutul organizaţiei/asociaţiei organizaţiilor, cu privire la o parte sau la totalitatea producţiei lor colective, contractele de livrare a laptelui crud de la producător la prim-cumpărător.

Organizaţia de producători, respectiv asociaţia organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate recunoscută are obligaţia de a transmite autorităţii competente informaţii referitoare la cantitatea de lapte crud care face obiectul negocierii.

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.


Niciun comentariu: