Treceți la conținutul principal

Cantractul nu e totul cand vorbim de taxe

Curtea de Justitie a Uniunii Europe, in cazul Newey, trading as Ocean Finance v HMRC [C-653/11], a stabilit ca autoritatile fiscale pot sa ignore  inclusiv cele inscrise cu privire la partile din contract, atunci cand stabilesc obligatii fiscale. 

Cazul vine din Marea Britanie. Schema era una simpla, pentru a beneficia de scutire de TVA un intreprinzator a infiintat o companie in Jersey. Serviciile comadate prin compania din Jersey,  de publictate, scutite astfel de TVA, erau in fapt utilizate de catre compania aceluiasi intreprinzator din Marea Britanie. Autoritatile fiscale britanice au stabilit ca data fiind destinatia clara a serviciilor pentru compania din Marea Britanie, pentru acele operatiuni trebuia platit TVA. 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene a considerat justa interpretarea autoritatilor fiscale britanice si prin urmare dibaciul intreprinzator bun de plata.

Atentie, aceste interpretari sunt pe deplin aplicabile si in Romania.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris