Treceți la conținutul principal

Cantractul nu e totul cand vorbim de taxe

Curtea de Justitie a Uniunii Europe, in cazul Newey, trading as Ocean Finance v HMRC [C-653/11], a stabilit ca autoritatile fiscale pot sa ignore  inclusiv cele inscrise cu privire la partile din contract, atunci cand stabilesc obligatii fiscale. 

Cazul vine din Marea Britanie. Schema era una simpla, pentru a beneficia de scutire de TVA un intreprinzator a infiintat o companie in Jersey. Serviciile comadate prin compania din Jersey,  de publictate, scutite astfel de TVA, erau in fapt utilizate de catre compania aceluiasi intreprinzator din Marea Britanie. Autoritatile fiscale britanice au stabilit ca data fiind destinatia clara a serviciilor pentru compania din Marea Britanie, pentru acele operatiuni trebuia platit TVA. 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene a considerat justa interpretarea autoritatilor fiscale britanice si prin urmare dibaciul intreprinzator bun de plata.

Atentie, aceste interpretari sunt pe deplin aplicabile si in Romania.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…