Treceți la conținutul principal

Ghid despre cookies

Pe 2 octombrie 2013 Uniunea Europeana a publicat un ghid despre cum trebuie anuntati utilizatorii despre cookies si cum trebui obtinut consimtamantul utilizatorilor in cazul unui site care foloseste cookies.

In mare pasii sunt urmatorii:

- imediat ce utilizatorul accesează un site care foloseşte cookies, un anunţ clar şi uşor de înţeles trebuie să fie afişat despre faptul că site-ul foloseşte cookies, cu un link care să ofere detalii despre ce informaţii vor fi colectate şi ce tip de cookies sunt folosite (folosiţi?),
- de asmenea, va fi imediat afişată o înştiinţare că utilizarea în continuare a site-ului va presupune consimţământul pentru utilizarea de cookies,
- de asemenea vor di disponibile informaţii despre cum poate fi dat consimţământul mai târziu (dacă e cazul) şi cum poate fi retras acest consimţământ,
- atunci când e cazul, informaţii despre cum poate fi dat un consimţămâmt parţial, total, sau respingere a cookies.
- să pună la dispoziţie opţiuni de modificare a consimţământului ulterior, cu instrucţiuni clare cum se poate modifica consimţământul şi ce impact are asupra utilizării site-ului.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris