Treceți la conținutul principal

Google trebuie să-şi cenzureze motorul de căutare

Tribunalul de Mare Instanţă din Paris (TGI Paris) în cazul RG 11/07970, 17e ch. 6 novembre 2013,Max Mosley c. Google Inc et Google France a pronunţat recent o hotărâre cu mari reprecursiuni asupra internetului. Reclamantul Max Mosley a dat în judecată Google pentru că în rezultatele căutărilor ale motorului de căutare apăreau şi nişte fotografii compromiţătoare ale acestuia (de la o orgie sexuală). Instanţa franceză a considerat că se încalcă dreptul al viaţă privată al reclamantului şi a condamnat Google la despăgubiri. 

Google s-a apărat invocând dreptul la liberă exprimare şi informare.

Într-adevăr speţa pune multe probleme, pentru că pe de o parte este importantă protecţia vieţii private, dar pe de altă parte apare riscul cenzurii discreţionare. Mai mult, din moment ce anumite materiale devin virale în reţeaua internet, tehnic este greu de realizat o filtrare 100% eficientă.

Se aşteaptă sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene într-un caz similar pentru a se decide o practică unitară europeană în aceast domeniu delicat.

Voi ce părere aveţi?

Comentarii

Anonim a spus…
Viata privata este protezata in spatiul privat, insa internetul este spatiu public, prin definitie, neputaand fi supus unei cenzuri similare spatiului audio-vizual.

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris