Treceți la conținutul principal

Google trebuie să-şi cenzureze motorul de căutare

Tribunalul de Mare Instanţă din Paris (TGI Paris) în cazul RG 11/07970, 17e ch. 6 novembre 2013,Max Mosley c. Google Inc et Google France a pronunţat recent o hotărâre cu mari reprecursiuni asupra internetului. Reclamantul Max Mosley a dat în judecată Google pentru că în rezultatele căutărilor ale motorului de căutare apăreau şi nişte fotografii compromiţătoare ale acestuia (de la o orgie sexuală). Instanţa franceză a considerat că se încalcă dreptul al viaţă privată al reclamantului şi a condamnat Google la despăgubiri. 

Google s-a apărat invocând dreptul la liberă exprimare şi informare.

Într-adevăr speţa pune multe probleme, pentru că pe de o parte este importantă protecţia vieţii private, dar pe de altă parte apare riscul cenzurii discreţionare. Mai mult, din moment ce anumite materiale devin virale în reţeaua internet, tehnic este greu de realizat o filtrare 100% eficientă.

Se aşteaptă sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene într-un caz similar pentru a se decide o practică unitară europeană în aceast domeniu delicat.

Voi ce părere aveţi?

Comentarii

Anonim a spus…
Viata privata este protezata in spatiul privat, insa internetul este spatiu public, prin definitie, neputaand fi supus unei cenzuri similare spatiului audio-vizual.

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…