miercuri, 11 decembrie 2013

Antrepriza de constructii si prescriptia actiunilor pentru vicii

Potrivit art. 29 din legea 10/1995 "Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizorii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat raspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii".

Totusi, potrivit Noului Cod Civil (NCC) art. 2531 alin. 2 si 4 se instituie un termen de 3 ani de garantie de la receptia lucrarii.

In opinia mea, ramâne în vigoare teremnul de 10 ani prevăzut de art 29 din legea 10/1995, acesta fiind un termen special de garanţie, observând şi dispoziţia in art.2531 NCC alin. 5, care dispune că "Prin dispozitiile prezentului articol nu se aduce insa nicio atingere termenelor de garantie speciale, legale sau conventionale." Trebuie însă luat act că nu există o practică stabilită, şi interpretări divergente sunt posibile.

O altă problemă este termenul de prescripţie al acţiunii. Potrivit art. 2531 NCC termenul de prescripţie este de 3 luni de la data la care viciul a fost descoperit. Deci beneficiarii sau prioprietarii nemulţumiţi de calitatea constructiei trebuie să acţioneze în instanţă în termen de 3 luni de la data de la care au descoperit viciul, altfel acţiunea lor va fi respinsă ca fiind prescrisă. 

O altă problemă este cercul persoanelor care pot fi ţinute să răspundă. În mod concret s-a pus problema dacă un subantreprenor răspunde potrivit garanţiei din art.29 dinn Legea 10/1995. Legea nu defineşte noţiunea de "executant". Totuşi, observând dispoziţiile Legii 10/1995 opinia mea este că noţiunea de executant se referă la antreprenorul general cel care se angajează în faţa beneficiarului, cât şi a publicului (reprezentat de autorităţile publice), să execute conform normelor de calitate construcţia. Prin  urmare subantreprenorii angajaţi de antreprenorul general nu par a fi ţinuţi de această obligaţie de garanţie. Şi în noţiunea contractului de antrepriză, antreprenorul poartă răspunderea pentru lucrarea realizată, iar faptul că angajează subantreprenori nu diminuează cu nimic această răspundere.

Totuşi în lipsa unei definiţii clare a noţiunii de "executant" nu poate fi exclusă şi o interpretare mai largă a acestei noţiuni, prin care şi subantreprenorii să poată fi traşi la răspundere în temeiul acestei garanţii.Niciun comentariu: