Treceți la conținutul principal

Buletin legislativ 09.12.13-13.12.13

Muncă, protecţie socială, calificări

LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior EMITENT: PARLAMENTUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 12 decembrie 2013

Legea instituie pentru absolvenţii de învăţământ superior obligativitatea stagiului de 6 luni la debutul în posesie. În concret stagiul înseamnă un număr de obligaţii administrative pentru angajator (numirea unui mentor, evaluări formale, emiterea unui certificat de stagiu vizat de inspectoratul de muncă). Şi evident amenzii pentru angajator.

Singura parte pozitivă este că se poate obţine o subvenţie în valoare de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare (în prezent este de 500 lei acest indicator) pentru fiecare stagiar lunar. În cazul în care contractul de muncă al stagiarului încetează din iniţiativa angajatorului înainte de cele 6 luni subvenţia trebuie restituită.

Într-o opinie foarte personală această lege nu va stimula angajarea de tineri absolvenţi din învăţământul superior, ci o va descuraja. În sectorul IMM, unde angajatorii nu dispun de mulţi angajaţi, va probabil greu sau imposibil să se identifice un salariat care să fie mentor al stagiarilor, care trebuie să activeze în acelaşi domeniu ca şi stagiarul, şi ar rezulta că aceştia nu pot angaja proaspăt absolvenţi. O altă lege făcută de persoane care nu gândesc.

HOTARARE nr. 965 din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea zilelor de 27 si 31 decembrie 2013 si 3 ianuarie 2014 ca zile libere EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 12 decembrie 2013

Zile libere pentru personalul bugetar.

Piaţa de capital

LEGE nr. 337 din 10 decembrie 2013 pentru modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului EMITENT: PARLAMENTUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 12 decembrie 2013

Entităţile menţionate la art. 9 alin. (1)din Titlul VII din Legea nr. 247/2005, adică cele care fac portofoliul Fondului „Proprietatea”, au obligaţia ca până la data de 30 septembrie 2007 să iniţieze procedurile legale necesare pentru derularea de oferte publice iniţiale sau secundare de vânzare pentru pachete de acţiuni de minimum 5% emise de societăţile comerciale, societăţile naţionale şi companiile naţionale prevăzute în anexă, în vederea admiterii acţiunilor acestora la tranzacţionare în sisteme de tranzacţionare administrate de S.C. Bursa de Valori Bucureşti - S.A. Procedurile de admitere la tranzacţionare vor fi finalizate cel târziu la data de 31 decembrie 2014.

Agricultură, produse alimentare

HOTARARE nr. 962 din 4 decembrie 2013 privind aprobarea acordarii ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de animale in pericol de abandon EMITENT: GUVERNUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 11 decembrie 2013

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…