Treceți la conținutul principal

Importanta clauzei de alegere a legii aplicabile in contractele de munca

Recent Curtea de Justitie a Uniunii Europene a dat o decizie (Schlecker v Boedeker C-64/12 ) legata de dreptul aplicabil unui contract de munca. Era vorba de un angajat al unei firme germane care in fapt a condus afacerile acelei firme in Olanda. Acel contract de munca a incetat, angajatul adresandu-se instanlor olandeze cerand sa primeasca compensatiile ce i s-ar fi cuvenit conform legii olandeze (foarte generoase). Evident, firma din Germania a solicitat sa se aplice dreptul german, mai putin genoros cu angajatul. Curtea olandeza a trimis cazul pentru lamuriri la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

Dincolo de aspectele juridice ale cazului, foarte tehnice, legate de interpretarea notiunii de "locul unde se desfasoara in mod obisnuit activitatea", o invatatura trebuie trasa:

In orice contract de munca care implica vreun element de extraneitate (orice are legatura cu strainatatea legat de executarea acelui contract) o clauza privind dreptul aplicabil este necesara petru a va feri de interpretari avocatesti sofisticate mai tarziu.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…