Treceți la conținutul principal

Importanta clauzei de alegere a legii aplicabile in contractele de munca

Recent Curtea de Justitie a Uniunii Europene a dat o decizie (Schlecker v Boedeker C-64/12 ) legata de dreptul aplicabil unui contract de munca. Era vorba de un angajat al unei firme germane care in fapt a condus afacerile acelei firme in Olanda. Acel contract de munca a incetat, angajatul adresandu-se instanlor olandeze cerand sa primeasca compensatiile ce i s-ar fi cuvenit conform legii olandeze (foarte generoase). Evident, firma din Germania a solicitat sa se aplice dreptul german, mai putin genoros cu angajatul. Curtea olandeza a trimis cazul pentru lamuriri la Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

Dincolo de aspectele juridice ale cazului, foarte tehnice, legate de interpretarea notiunii de "locul unde se desfasoara in mod obisnuit activitatea", o invatatura trebuie trasa:

In orice contract de munca care implica vreun element de extraneitate (orice are legatura cu strainatatea legat de executarea acelui contract) o clauza privind dreptul aplicabil este necesara petru a va feri de interpretari avocatesti sofisticate mai tarziu.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris