marți, 14 ianuarie 2014

Buletin legislativ 06.01.14-10.01.14

Financiar-fiscal

ORDIN nr. 3.883 din 24 decembrie 2013, privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 6 ianuarie 2014

Se modifică  formularele
200 "Declaraţie privind veniturile realizate din România"
201 "Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate"
204 "Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale"
205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit"

DECIZIE nr. 448 din 29 octombrie 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 7 ianuarie 2014

Constată că dispoziţiile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, care au format obiectul excepţiei de neconstituţionalitate ridicate de Societatea Comercială "Polaris Com" - S.R.L. în Dosarul nr. 5.972/258/2012 al Judecătoriei Miercurea-Ciuc, sunt constituţionale în măsura în care taxa pentru serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune se aplică numai persoanelor juridice care beneficiază de aceste servicii.

ORDIN nr. 2.067 din 24 decembrie 2013 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 7 ianuarie 2014

Noutăţile sunt în domeniul contabilităţii certificatelor verzi, contabilitatea operaţiunilor privind conectarea la reţele de utilităţi, precum şi înfiinţarea unor conturi noi în planul de conturi: conturile 1491 "Pierderi rezultate din reorganizări şi care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute» (A), 1495 «Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii» (A), 266 «Certificate verzi amânate» (A), 507 «Certificate verzi acordate» (A) şi 6455 «Contribuţia unităţii la asigurările de viaţă» (A)

ORDIN nr. 3.854 din 20 decembrie 2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal"EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 8 ianuarie 2014

ORDIN nr. 3.884 din 24 decembrie 2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare" EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 8 ianuarie 2014,

Agricultură, produse alimentare

LEGE nr. 383 din 24 decembrie 2013 a apiculturii EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 9 ianuarie 2014

Nimeni nu mai poate practica apicultura fără a avea carnet de stupină completat la zi şi fără stupi înregistraţi. Altfel, se dă amendă.

LEGE nr. 2 din 8 ianuarie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu EMITENT: PARLAMENTUL  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014

Muncă, protecţie socială, calificări

LEGE nr. 4 din 8 ianuarie 2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2014

Soţia/Soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate se poate asigura în sistemul public de pensii pe bază de contract de asigurare socială, în sistemul asigurărilor pentru şomaj, prin încheierea unui contract de asigurare de şomaj în anumite condiţii.


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Niciun comentariu: