Treceți la conținutul principal

Emil Bodnaras - fisa de comunist


Emil Bodnaras (in dreapta) alaturi de Nicolae Ceausescu intr-o vizita de lucru in judetul Constanta (11 aprilie 1968)
 Arhivele Naţionale ale României – „Fototeca online a comunismului românesc” Cota 77/1968
Emil Bodnăraş (1904 -1976) A fost ofiţer în armata română. În 1932 este condamnat pentru spionaj în favoarea Uniunii Sovietice. Este prins în 1935 şi încarcerat. În închisoare dezvoltă o strânsă legătură personală cu viitorul şef al Partidului Comunist, Gheorghe Gheorghiu Dej. Are un rol important la 23 august 1944, fiind cel care se prezintă la Palatul regal, sub numele fals de Ceauşu, cu o formație paramilitară pentrul a-l prelua în custodie pe mareşalul Antonescu. Exercită chiar conducerea interimară a partidului comunist. Din 1945 este unul din cei mai apropiați colaboratori ai lui Gheorghiu Dej ca membru al Biroului Politic. Între 1947 şi 1955 este Ministrul al Apărării, și în această calitate şef direct al viitorului dictator Nicolae Ceauşescu. Între 1954 şi 1967 este vice prim-ministru şi prim vice prim-ministru. Păstrează bune relații şi cu Nicolae Ceauşescu după ce acesta preia puterea în 1965, fiind membru al Prezidiului Comitetului Politic Executiv, echivalentul Biroului Politic sub conducerea lui Ceauşescu, până la moartea sa în 1976.(Pierre du Bois, Ceauşescu la putere. Anchetă asupra unei ascensiuni politice, Ed. Humanitas, București,  2008)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…