Treceți la conținutul principal

Gheorghe Gheorghiu Dej - Fisa de comunist


Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965). Originar din Moldova, era lucrător feroviar. Din 1930 activează in partidul comunist. Este o figură importantă a grevelor din 1933 care au izbucnit în România pe fundalul crizei economice. A fost condamnat la 12 ani de închisoare. Deşi în detenție, intră în Comitetul Central în 1935. In preajma lui 23 august 1944 evadează.  Din 1945 devine, cu asentimentul lui Stalin secretar al Partidului Comunist Român, şef al partidului. Din 1948, după modelul stalinist ia funcția de secretar general al partidului. Pe fondul destalinizării de după moartea lui Stalin, între 1954 şi 1955 renunţă formal la funcția de secretar general, rămânând doar prim ministru. După 1955 redevine secretar general al partidului. Din 1961 are şi funcția de Președinte al Consiliului de Stat, adică şef al statului. In prima parte a conducerii sale, a fost un stalinist exemplar, aplicând în România toate metodele brutalului dictator sovietic: lichidarea fizică a adversarilor politici, crearea unui Gulag romănesc, cooperativizare forţată, urmarea obedientă a ordinelor de la Moscova, obscurantism ideologic. Spre finalul anilor 50 poziția sa se schimbă. Se distanţează de politica Moscovei, procedează la eliberarea deținuților politici, relaxare ideologică, o mai mare grijă pentru nevoile de consum ale populației.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…