Treceți la conținutul principal

Grigore Preoteasa - fisa de comunist

Grigore Preoteasa semnand acorduri intre Romania si RDG in 1950
Fototeca online a comunismului românesc
97(63)/1950


Grigore Preoteasa (1915-1957) Născut într-o familie modestă, accede la studii universitare, fapt mai rar pentru păturile sărace din România interbelică.  Aderă la partidul comunist, partcipă la  organizarea mişcărilor muncitorești cauzate de criza economică , şi în 1934 este deja închis pentru activitățile sale comuniste. Va petrece până în 1944 mulţi ani în închisoare, unde devine prieten cu Ghoeorgiu - Dej viitorul şef al Partidului Comunist Român după război. După 23 august 1944 devine redactor al ziarului Romania Liberă, unul din principalele ziare controlate de comunişti. Ocupă funcţia de secretar al partidului şi este membru supleant în Biroul Politic. Între 1956-1957 este ministru de externe al României, responsabil de un discurs ipocrit în faţa Adunării generale ONU  în care declara despre soarta revoluţionarului anticomunist maghiar Imre Nagy, prizonier în România,  că acesta ar fi oaspete al guvernului român. Este ţinut minte mai ales pentru moartea sa, pierind într-un accident de avion, care a aterizat forțat la Moscova în 1957. În acelaşi avion se afla şi viitorul dictator Nicolae Ceauşescu, care însă a scăpat numai cu răni uşoare. Interesant pentru modul în care s-a conservat puterea în rândul clanurilor de nomenclaturişti comunişti, în ciuda revoluţiei anticomuniste din 1989 din România,  trebuie spus că fiica lui Grigore Proteasa a fost soţia lui Adrian Năstase, viitor prim ministru al Romaniei de după 1989. (Ciprian Plăiaşu, Moartea lui Grigore Preoteasa, Historia, nr. 107, noiembrie 2010)

Comentarii

Anonim a spus…
si apoi a luat-o pe fiica ministrului agriculturii :p ...


Cine ar fi fost in locul lui Ceausescu in istoria noastra daca nu scapa din accident asa usor?
Felix Tudoriu a spus…
Greu de spus. In 1965 cand a murit Dej, se spune ca Gh. Apostol mai era in calcul sa fie prim secretar. Dar cine poate sa stie...

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…