Treceți la conținutul principal

Teohari Georgescu - fisa de comunist

De la stanga la dreapta: Petru Groza, Maresalul sovietic Voroşilov, Presedinte al Sovietului Suprem al URSS, Gheorghiu-Dej şi Teohari Georgescu in vizita la  GAC Drumul lui Lenin, satul Livedea, 24.08.1951
Fototeca online a comunismului românesc - 95/1951

Teohari Georgescu (1908-1976) Provine dintr-o familie de mici negustori din București.  Lucrează ca tipograf, din 1926 activând în mişcarea sindicală, apoi în partidul comunist. 23 august 1944 îl găseşte în închisoare la Caransebeș unde erau închişi mulţi activişti comunişti. Încă de la primul guvern comunist instalat la 6 marte 1945 este ministru de interne, poziție cheie, fiind responsabil de reprimarea oricărei opoziţii faţă de dictatura comunistă. Deţine funcţii importante şi în partidul comunist fiind membru in Biroul Politic şi în secretariat, organismele cheie de exercitare a puterii în cadrul dictaturilor comuniste. Este responsabil de represiunea brutaĺă a opoziției în perioada de instalare a dictaturii comuniste. În 1952 cade victimă, alături de Ana Pauker şi Vasile Luca, luptelor de putere din partid. Este epurat din partid, însă scapă de o condamnare penaĺă, fiind apoi director la o editură până la pensionare. După venirea la putere a lui Nicolae Ceauşescu după 1965, este reabilitat şi primeşte calitatea de membru in Comitetul Central al Partidului Comunist.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…