Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din februarie, 2014

Liber la Hyperlink

Curtea de Justiţie a Uniunii Eurpene a dat o hotărâre importantă legată de protecţia drepturilor de autor pe internet .HOTĂRÂREA CURȚII din 13 februarie 2014 în cauza C‑466/12, spune: 26 Astfel, publicul vizat de comunicarea inițială consta în totalitatea vizitatorilor potențiali ai site‑ului respectiv, deoarece, având în vedere că accesul la opere pe acest site nu era supus niciunei măsuri restrictive, toți internauții puteau, așadar, să le acceseze în mod liber. 27 În aceste condiții, este necesar să se constate că, atunci când totalitatea utilizatorilor unui alt site cărora operele în cauză le‑au fost comunicate prin intermediul unui link care poate fi accesat puteau să acceadă în mod direct la operele respective pe site‑ul pe care au fost comunicate inițial, fără intervenția administratorului celuilalt site, utilizatorii site‑ului administrat de acesta din urmă trebuie să fie considerați destinatari potențiali ai comunicării inițiale și, așadar, ca făcând pa

Buletin legislativ 17.02.14-21.02.14

Financiar- fiscal Ordinul nr. 223/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF În vigoare de la 17.02.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 17.02.2014 Proprietate imobiliară Hotărârea nr. 89/2014 pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, Guvernul României, În vigoare de la 17.02.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 din 17.02.2014 Drepturile consumatorilor Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prest

Modificări importante la legea cecului

Prin legea de punere în aplicare a Noului Cod Penal s-a adus o modificare importantă a art.84 din Legea cecului (Legea 59/1934) Acum redactarea acestui articol este: Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni până la un an sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă, săvârşirea uneia dintre următoarele fapte:     1. emiterea unui cec fără a fi avut autorizarea trasului;     2. emiterea unui cec fără a avea la tras disponibil suficient sau dispunerea în tot ori în parte de disponibilul avut mai înainte de trecerea termenelor fixate pentru prezentare;     3. emiterea unui cec cu dată falsă sau căruia îi lipseşte unul dintre următoarele elemente esenţiale:     a) denumirea de cec;     b) suma de bani ce trebuie plătită;     c) numele trasului;     d) data emiterii cecului;     e) semnătura prevăzută la art. 11;     4. emiterea unui cec cu încălcarea prevederilor art. 6 alin. 3. Prezintă mare interes punctul 3 faţă d

Buletin legislativ 10.02.14-14.02.14

Proprietate intelectuală Decizia nr. 10/2014 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procesului-verbal privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - OPERA SCRISĂ.RO, prin vot liber exprimat, drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie, Oficiul Român pentru drepturile de autor, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 10.02.2014. Agricultură, produse alimentare Ordinul nr. 217/2014 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 920/2013 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestuia,

Verba volant, scripta manent

Cuvintele înţelepţilor latini „vorba zboară, scrisul rămâne”, sunt pe deplin în actualitate, în orice afaceri ,personale sau legate de business. În primul rând este o regulă de prudenţă. Oricât de multă încredere aţi avea în cuvântul unei persoane, nu trebuie să ignoraţi că în orice afacere sunt implicate mai multe persoane. Ceea ce părea a fi deja stabilit cu o anumită persoană poate să nu fie la fel sigur în raport cu alte persoană. Ca să nu mai vorbim de obişnuita subiectivitate a oamenilor. Din punct de vedere strict legal trebuie să ştiţi că niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori, dacă valoarea obiectului său este mai mare de 250 lei (art. 309 C.pr.civ.) Totuşi, pentru actele încheiate în scopul unei activităţi desfăşurate cu titlul profesional se admite că actul poate fi probat şi prin martori indiferent de valoare. Anumite acte nu pot fi încheiate decât în formă scrisă. Forma scrisă poate fi cerută sub sancţiunea nulităţii contractului. Astfel un contrac

Buletin legislativ 03.02.14-07.02.14

Financiar-fiscal ORDIN nr. 127 din 29 ianuarie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014, INSTRUCŢIUNI din 29 ianuarie 2014 privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014 Procedura reprezintă o modalitate prin care fiscul va recupera datoriile de la societăţile în insolvenţă de la terţi consideraţi responsabili. Principalii vizaţi sunt administratorii, asociaţii acre deţin controlul, beneficiarii de transferuri patrimoniale din patrimoniul societăţii în ins

Solutionarea disputelor privind domeniile de internet

Toate numele de domenii, in Romania, trec prin sistemul de inregistrare Romania Top Level Domain, pe scurt RoTLD. De aceea, in cazul unei dispute intre posesorul unui nume de domeniu si o terta parte reclamanta se va apela intai la asistenta oferita de RoTLD pentru ca cele doua parti sa ajunga la o rezolvare acceptata de ambele parti. Daca o intelegere pe cale amiabila nu este posibila, reclamatia constituie subiect pentru   Politica Uniforma de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domenii   aprobata de   ICANN   (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)- in continuare Politica, care este, mai exact, o procedura extrajudiciara internationala  de soluţionare a litigiilor pentru a lupta împotriva înregistrărilor abuzive a domeniilor de internet. Politica va trebui completata cu Regulile de aplicare a Politicii ( Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ) Se poate apela la această procedura dacă urmatoarele condiţii sunt îndeplinite în mod cumulati

Buletin legislativ 27.01.14-31.01.14

Financiar-fiscal ORDIN nr. 1.918 din 26 noiembrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014 ORDIN nr. 59 din 20 ianuarie 2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 28 ianuarie 2014 ORDIN nr. 79 din 21 ianuarie 2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: MINI