luni, 10 februarie 2014

Buletin legislativ 03.02.14-07.02.14

Financiar-fiscal

ORDIN nr. 127 din 29 ianuarie 2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014, INSTRUCŢIUNI din 29 ianuarie 2014 privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 85 din 4 februarie 2014

Procedura reprezintă o modalitate prin care fiscul va recupera datoriile de la societăţile în insolvenţă de la terţi consideraţi responsabili. Principalii vizaţi sunt administratorii, asociaţii acre deţin controlul, beneficiarii de transferuri patrimoniale din patrimoniul societăţii în insolvenţă.

Din punct de vedere procedural, înainte de emiterea unei decizii de angajare a răspunderii solidară, persoana trebuie audiată şi va primi o notificare în acest sens.

ÎN 30 de zile de la data la acare se ia cunoştinţă de dosarul constituit în vederea angajării răspunderii solidare a terţului trebui depuse observaţii şi probe în combatere. Termenul este de decădere şi în cazul nerespectării acestuia nu vor mai fi primite.

Decizia de angajare a răspunderii solidare a terţului poate fi contestată conform regulilor generale în 30 de zile de la comunicare.

ORDIN nr. 123 din 29 ianuarie 2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 4 februarie 2014

Se modifică

"Decont privind accizele", cod 14.13.01.03,
"Instrucţiuni de completare a formularului 100 "Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs".

Agricultură, produse alimentare

ORDIN nr. 14 din 30 ianuarie 2001 privind condiţiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României din exploataţiile înregistrate/autorizate sanitar-veterinar către exploataţiile nonprofesionale şi pentru completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010 EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 6 februarie 2014


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Niciun comentariu: