marți, 18 februarie 2014

Buletin legislativ 10.02.14-14.02.14

Proprietate intelectuală

Decizia nr. 10/2014 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a procesului-verbal privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - OPERA SCRISĂ.RO, prin vot liber exprimat, drept colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse pe hârtie, Oficiul Român pentru drepturile de autor, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 10.02.2014.

Agricultură, produse alimentare

Ordinul nr. 217/2014 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 920/2013 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acestuia, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 11.02.2014.

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 117/2014 pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor" Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 11.02.2014.

Transporturi

Ordinul nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, Ministerul Transporturilor, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 12.02.2014

Muncă, protecţie socială, calificări

Ordonanţa nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, Guvernul României, Republicarea 2 în Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 13.02.2014.

Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilităţi persoanelor care au domiciliul în localităţile rurale aflate în zonele montane, Parlamentul României, Republicarea 1 în Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 13.02.2014
Pentru prelucrarea şi valorificarea prin comerţ ambulant locuitorilor din zona montană, care îşi asigură mijloacele de subzistenţă din practicarea meseriei de prelucrare a lemnului în scândură, şindrilă, grinzi fasonate, bârne, butoaie, ciubere, doniţe, araci de vie, furci din lemn, cozi de unelte, oişti de căruţă şi alte asemenea produse şi care nu posedă în proprietate păduri, li se acordă anual, pe baza autorizaţiei de meseriaş, de către primar, din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier, şi de ocoalele silvice ale direcţiilor silvice câte 10 metri cubi material lemnos pe picior, dar nu mai mult de 15 metri cubi de familie.


Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Niciun comentariu: