Treceți la conținutul principal

Dumitru Popescu - fisa de comunist

Ceauşescu se întâlneşte cu reprezentanţii Uniunii Scriitorilor din România.
Locul întâlnirii, vila de vacanţă de la Neptun.
În drepata de tot, din profil, se vede Dumitru Popescu.
Arhivele Naţionale ale României C 245/1978


Dumitru Popescu născut în 1928 a făcut și el parte din generația de lideri ai Partidului Comunist Român care își datora funcțiile dictatorului Nicolae Ceaușescu. Din 1968 a fost secretar al Partidului Comunist, și din 1969 membru în Comitetul Politic Executiv (echivalentul Biroului Politic sub Ceaușescu) făcând parte din cele mai înalte cercuri de decizie. A răspuns de activitatea de propagandă fiind principalul responsabil pentru întreținerea cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu. A rămas în amintirea contemporanilor pentru cenzura pe care o aplica creațiilor artistice, şi cu porecla “Dumnezeu”, primită, se pare, în urma unui discurs în faţa ziariştilor în care a spus “Eu sunt Dumnezeul vostru!”

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…