Treceți la conținutul principal

Ion Gheorghe Maurer - fisa de comunist

Gheorghe Maurer (drepata) langa Ceusescu
in timpul unei vizite de lucru in Iasi
Arhivele Statului  Cota 213/1968

Ion Gheorghe Maurer (1902-2000) Născut într-o familie burgheză, cu mama de origine franceză, devine avocat. Este apărătorul lui Gheorghiu Dej în procesele din 1933 când acesta este judecat pentru activitățile sale comuniste. Din 1936 se alătură partidului comunist.

Din 1945 face parte din Comitetul Central al Partidului Comunist Român şi primeşte diverse posturi guvernamentale. După 1948 cariera sa involuează, primind posturi administrative mărunte sau în diplomaţie , iar în 1955 chiar pierde poziţia din Comitetul Central. Revine în 1957 când primeşte funcția de ministru de externe, în 1958 devine Preşedinte al Marii Adunări Naţionale (parlamentul României comuniste), este primit din nou în Comitetul Central, iar din 1960 în Biroul Politic, clubul select al puterii comuniste. Din 1961 este numire prim-ministru post pe care îl va deţine până în 1974. Deţine recordul ca prim ministrul cu cel mai lung mandat în România. Joacă un rol important în manevrele de culise care l-au adus pe Nicolae Ceauşescu în fruntea Partidului Comunist Român. Astfel că din 1965 va face parte din Prezidiul permanent al Comitetului Politic Executiv, organ care înlocuia Biroul Politic în noua structură a puterii sub Nicolae Ceauşescu. În 1974 se retrage din toate funcțiile. Momentul său de apogeu în cariera politică coincide cu o perioadă de relaxare a controlului totalitar exercitat de partidul comunist, o perioadă de relativă prosperitate economică, astfel că se bucură de o imagine preponderent pozitivă. (Pierre de Bois, Ceauşescu la putere. Anchetă asupra unei ascensiuni politice, Humanitas, 2008).

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…