Treceți la conținutul principal

Silviu Brucan - fisa de comunist


Silviu Brucan (Saul Bruckner 1916-2006) activează în rândul comuniştilor români încă din 1935, în principal ca ziarist la gazete controlate de comunişti. În 1944 primeşte sarcina de a se ocupa de editarea ziarului Scânteia, ziarul oficial al Partidului Comunist Român. Este autorul unor articole prin care solicita eliminarea fizică a liderilor politici ai comuniştilor precum Iuliu Maniu. Din 1955 este ambasador în Statele Unite apoi din 1959 ambasador la ONU. Intre 1962 şi 1966 conduce Radidifuziunea română. Fiind în proaste relații cu Nicolae Ceauşescu după 1966 iese din prim planul puterii comuniste. După revoltele muncitorilor din Brașov din noiembrie 1987 devine un critic al regimului Ceauşescu. Profitând de o ieşire în străinătate ia contact cu oficiali americani precum şi cu MihIl Gorbaciov în 1988. La inceputul lui 1989 împreună cu alţi cinci foşti lideri de partid, îndepărtați de la putere de regimul Ceuşescu semnează o scrisoare critică la adresa lui Nicolae Ceauşescu, pe care o face publică în Occident. Suportă acţiunile represive ale Securității, poliţia politică a regimului comunist. După 1989 deţine un numar de funcții, fiind un colaborator apropiat al noului președinte al României, Ion Iliescu.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…