Treceți la conținutul principal

Stalin:A Biography

Robert Service, Stalin : A Biography

Personajul istoric nu mai are nevoie de nicio prezentare, a devenit practic tipul dictatorului crud al epocii moderne.

Ambiţia acestei cărți este de a prezenta personajul în mod complex. Pentru autor cel mai mare pericol este acela de a ne limita la descrie astfel de cazuri ca fiind cazuri de persoane cu patologii psihice, scelaraţi ai istoriei, monştri aflaţi în afara umanității.  Robert Service ne arată pe Stalin ca pe un personaj complex, capabil chiar de gesturi generoase, de gentileţe, şi chiar dacă caracterul său poate explica violenţa politică practicată, concluzia este că Stalin este în primul rând produsul unei epoci istorice şi al unui sistem politic.

Astfel Stalin este şi micul Soso, cum era poreclit în copilărie,  un copil dintr-o familie săracă din Georgia (Gruzinia), dar totuşi protejat de mama sa care are mari ambiţii pentru el; este şi tânărul Koba (poreclă pe care permitea celor foarte apropiaţi să o folosească chiar când devenise atotputernicul dictator, era numele unui fel haiduc georgian) un tânăr student la seminarul teologic, care scria poezii romantice nu lipsite de valoare, sub pseudonim, valoare confirmată de faptul că o poezie a fost inclusă într-o antologie de poezie georgiană,  autorul antologiei fiind ignorant asupra persoanei care stătea în realitate în spatele pseudonimului literar. Este şi Stalin (oţel) ,numele de activist comunist, responsabil de moartea a milioane de oameni.

Pentru cei care gustă umorul negru, veţi găsi multe poveşti ca cea pe care o povestesc îndată.

Savanţii sovietici puşi să construiască bomba atomica, evident , foloseau teoriile şi formulele matematice dezvoltate de Einstein. Numai că, în conformitate cu linia partidului comunist, Einstein era un savant imperialist, duşman al clasei muncitoare. Beria şeful NKVD, cunoscut apoi ca şi KGB, echivalentul Securității de la noi, îl întreabă pe Stalin ce să facă în această situație.  Stalin răspunde: "Lasa-i în pace. Poţi să-i împuşti mai târziu."

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…