Treceți la conținutul principal

Stefan Foris - fisa de comunist

Ştefan Foriş (1892 -1946) Numele său real era István Fóris. Născut în Transilvania pe vremea când aceasta făcea parte din Austro -Ungaria, se înscrie în Partidul Comunist din Ungaria şi luptă după 1918 pentru efemera Republică Sovitică Ungară. După anihilarea acesteia se stabileşte în România. Aici continuă activitatea comunistă fiind condamnat la închisoare pentru aceasta. Trece clandestin în Uniunea Sovietică şi între 1928 şi 1930 lucrează pentru Comintern.

Revine în România unde în 1931 este închis. După ce iese din inchisoare este cooptat în 1936 în comitetul central al partidului comunist. În 1940, după încă o escapadă pe teritoriul sovietic, revine cu misiunea de a conduce mişcarea comunistă din România. Activitatea sa din timpul războiului este modestă, existând chiar suspiciunea că ar fi fost colaborator al Poliţiei. Emil Bodnăraş, paraşutat din Uniunea Sovietică pe teritoriul româniei, într-o acţiune demnă de filme cu gangsteri îl capturează în aprilie 1944, şi va preda conducerea partidului lui Gheorghiu - Dej după ce acesta evadează din închisoare. După 23 august 1944 Ştefan Foriş este eliberat din captivitatea grupului de militanți comunişti. Totuşi, acesta va face publice lucruri incomode despre conducerea Partidului Comunist din România. Astfel că se ia decizia de a fi lichidat. O echipă condusă de Gheorghe Pitilie cel care va fi viitorul Sef al Securității, îl va captura şi omorî cu lovituri de rangă.
Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate, Polirom, Iași, 2005 ISBN 973-681-899-3 (translation of Stalinism for All Seasons: A Political History of Romanian Communism, University of California Press, Berkeley, 2003, ISBN 0-520-23747-1)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…