Treceți la conținutul principal

Vasile Luca - fisa de comunist
Vasile Luca voteaza bugetul RPR in 1951. Langa el Gheorghiu -Dej.
Fototeca online a comunismului românesc Cota 18/1951

Vasile Luca (1898-1963) Pe numele său adevărat Luka László, maghiar de origine, a fost lucrător ceferist. A participat la mişcările muncitorilor din perioada crizei economice 1929-1933. A fost condamnat la închisoare pentru activitățile comuniste. Anul 1940 îl găsește în închisoare , la Cernăuţi. Ocuparea oraşului de către sovietici în acel an îi aduce eliberarea. Îndeplinește unele funcţii politice în Uniunea Sovietică. În 1944 se întoarce în România. Între 1947 şi 1952 este ministru de finanțe în guvernele comuniste. Este responsabil direct de reformele monetare care au condus la pauperizarea populaţiei În 1952 cade victimă a luptei pentru putere în cadrul partidului comunist, este epurat din partid, apoi condamnat la moarte, condamnarea comutată în închisoae pe viață, şi moare în închisoare.(Feţe ale comunismului românesc:Vasile Luca, 16 august 2010, Laurenţiu Dologa, ziare.com)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…