Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din martie, 2014

Buletin legislativ 17.03-21.03

Proceduri judiciare Hotărârea în Cauza S.C. "Raisa M. Shipping" - S.R.L. împotriva României din 08.07.2013, În vigoare de la 18.03.2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 18.03.2014 Curtea constată că art. 86 alin. 3 din Codul de procedură civilă impune, în general, în ceea ce priveşte comunicarea actelor de procedură, ca instanţa să se asigure de transmiterea actului şi de primirea acestuia. Printre diferitele modalităţi de comunicare, art. 92 alin. 4 din acelaşi cod reglementează citarea prin afişarea pe uşa locuinţei sau a sediului social, după caz, permisă în cazul lipsei persoanei interesate în momentul venirii agentului însărcinat cu înmânarea actelor sub semnătură de primire. 33. Societatea reclamantă a fost notificată în ceea ce priveşte recursul introdus de către partea adversă şi asupra termenului în faţa ÎCCJ, prin afişare la sediul său social. Aceasta pretinde că nu a primit citaţia şi, prin ur

Noi poveri în cârca firmelor

Cineva (să-i spun pe nume, Bogdan Orescovici) mă face atent că din 2014 firmele au o de întocmit noi hârţoage, iar în caz de lipsă, vine amenda. Şi nu e mică. Intră în vigoare H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.  333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Dacă obligativitatea planului de pază nu e o noutate, trebuie să ştiţi că acum trebuie să întocmiţi şi analiza de risc la securitate fizică. Deci, daţi fuga şi căutaţi un evaluator de risc la securitate fizică să vă puneţi la punct. Amenda e de la 5000 la 10.000 lei.  Şi încă ceva, dacă aveţi unităţi deschise noaptea, cu mai puţin de 3 lucrători, atunci trebuie să asiguraţi casierului spaţiu special protejat la agresiune fizică. Dacă nu aveţi, mai scoateşi între 5000 şi 10.000 lei din buzunar.

Buletin legislativ 10.03.14-14.03.14

Proprietate imobiliară Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, Parlamentul României,Va intra în vigoare de la 11.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 12.03.2014 Se aplică doar terenurilor agricole extravilan. Cetăţenii şi persoanele juridice aparţinând unui stat membru al Uniunii Europene sau statelor care sunt parte la ASEE sau Confederaţiei Elveţiene pot achiziţiona teren agricol în România în condiţii de reciprocitate. Cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ, precum şi persoanele juridice având naţionalitatea unui stat terţ pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în con

Buletin legislativ 03.03.14-07.03-14

Financiar-fiscal Ordinul nr. 301/2014 privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007, În vigoare de la 07.03.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 07.03.2014. Diverse Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare* În vigoare de la 07.03.2014, Guvernul României, Republicarea 2 în Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 07.03.2014

Buletin legislativ 24.02.14-28.02.14

Financiar-Fiscal Guvernul României, Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, în vigoare de la 28.02.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 28.02.2014 Ordonanţa vine cu multe modificări importante în domeniul fiscal, dintre care sunt enumerate aici câteva: 1.        Este înlăturată obligaţia certificării declaraţiilor anuale de către un consultant fiscal. Aceasta devine o opţiune a contribuabilului pentru certificarea declaraţiilor depuse la autorităţile fiscale, inclusiv a declaraţiilor rectificative. Certificarea nu este obligatorie, este facultativa in funcţie de decizia contribuabilului. C ertificarea declaraţiilor fiscale de către contribuabili reprezintă un criteriu de evaluare in analiza de risc fiscal, când se va efectua selecţia contribuabililor supuşi inspecţiei fiscale . 2.        Pentru transpunerea în legislaţia naţională  a modificării Directivei nr. 112/2006 privi