Treceți la conținutul principal

Canalul Dunăre Marea Neagră

Ceuasescu in vizita la santierul Canalului 1979
Fototeca online a comunismului romanesc 116/1979


Canalul Dunăre Marea Neagră a fost un proiect început în 1949 de către comuniştii români inspiraţi de proiectele de acelaşi tip construite din iniţiativa lui Stalin, în Uniunea Sovietică. Ca forţă de muncă au fost folosiţi condamnaţi politic. Condiţiile de muncă foarte grele transformau şantierul canalului într-o instituţie de exterminare a celor care îndrăzneau să se opună comunismului în România. După moartea lui Stalin în 1953 proiectul a fost abandonat.

Construcţia canalului Dunăre Marea Neagră a fost reluată în 1976 din iniţaitiva dictatorului Nicolae Ceauşescu. Deşi şi acesta a folosit mijloace de constrângere pentru a obţine forţa de muncă necesară, această a două etapă nu a mai fost caracterizată de aceleaşi abuzuri ca la începutul anilor 1950. Canalul a fost inaugurat în 1984 fiind prezentat ca o mare realizare personală a lui Nicolae Ceauşescu.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…