Treceți la conținutul principal

Cu soţ sau fără soţ?

Ceausescu cu Brejnev in vacanta in Crimeea in august 1979. O fi fost cu sot sau fara sot?
Fototeca online a comunismului românesc cota 115/1979 

In 25 iulie 1979 s-a luat de către Ceauşescu măsura introducerii restricțiilor de circulație pentru autovehiculele proprietate privată, în sensul că în zilele de duminică nu puteau circula decât alternativ, o duminica da, alta nu, după cum aveau numerele de înmatriculare cu soț sau fără soț. De asemenea, a fost luată măsura raționalizării carburanților în România. Străinii nu mai puteau cumpăra carburanți decât cu plata în devize convertibile. Aceasta măsură, luată inopinat, a adus o gravă criză în relațiile României cu alte țări socialiste europene, în special cu Polonia. România era o destinație de vacanță apreciată de către polonezi. Un număr mare de cetățeni polonezi au fost surprinși în România de această măsură și se aflau în imposibiliatte să cumpere benzina necesară pentru a se întoarce acasă, fiind la rândul lor cetățeni ai unei țări socialiste și nu erau în măsură să dețină valută convertibilă.Măsura a scos practic România de pe harta turistică pentru cetățenii celorlalte țări socialiste.
Dictatura lui Nicolae Ceaușescu, 1965-1989, Adam Burakowski, traducere Vasile Moga, Polirom 2011, 244-246

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…