Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din aprilie, 2014

Buletin legislativ 21.04.14-25.04.14

Financiar-fiscal Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Guvernul României,Va intra în vigoare de la 01.07.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 308 din 25.04.2014 Profitul investit în echipamente tehnologice - maşini, utilaje şi instalaţii de lucru - astfel cum sunt prevăzute în subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice, este scutit de impozit. Piaţa de capital Norma nr. 6/2014 privind aplicarea Ghidurilor şi recomandărilor ESMA privind acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale, Autoritatea de Supraveghere Financiară, În vigoare de la 23.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 298 din 23.04.2014. Regulamentul nr. 7/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fon

Contractul de distribuţie este un contract de "servicii"

Aceasta este concluzia pe care a tras-o Curtea de Justiţie a Uniunii Europene într-o speţă legată de stabilirea jurisdicţiei competente în a judeca un litigiu cu un distribuitor. In cauza C 9/12 Corman-Collins SA v La Maison du Whisky SA, CJCE a trebuit să stabilească jurisdicţia competentă într-un litigiu legat de un contract de distribuţie relativ la Regulamentul 44/2001 privind competenţa judiciară. Curtea Europeană a arătat că nu există o definiţie în dreptul Uniunii a contractului de distribuţie, el putând avea conţinut diferit de la stat la stat. Totuşi Curtea a reţinut că de esenţa acestui contract nu este vânzarea bunurilor, ci stabilirea unui sistem prin care să se realizeze vânzarea. În consecinţă, sub aspectul stabilirii juridicţiei, competenţa poate fi stabilită în locul unde se prestează serviciul, adică este competentă jurisdicţia ţării unde se realizează distribuţia de bunuri.

Buletin legislativ 14.04.14-18.04.14

Proprietate imobiliară Decizia nr. 88/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, Curtea Constituţională Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Eyal Munteanu şi Magda Munteanu Tamar în Dosarul nr. 638/3/2013, Florica Seceleanu (decedată) în Dosarul nr. 76.787/3/2011 şi Paul Goldenberg în Dosarul nr. 29.875/3/2013 ale Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilă şi constată că dispoziţiile art. 4 teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute la art. 33 din aceeaşi lege nu s

Inca o repriza din razboaiele AdWords. Runda LUSH

LUSH este o marca inregistrata pentru produse de igienă corporală. Marca celebra deja. Problema este ca Amazon si-a rezervat cuvantul LUSH astfel încat daca tastati LUSH, Google va trimite repejor la o serie de produse concurente vandute prin intermediul acestui mare comerciant online. Asa s-a ajuns la un proces intre  Cosmetic Warriors Ltd and Lush Ltd şi Amazon.co.uk Ltd [2014] EWHC 181 (Ch).  Curtile britanice au consideratca această utilizare a cuvântului LUSH este o incalcare a dreptului de marca. Simplul fapt ca tastarea cuvantului LUSH (simplu sau in diverse combinatii) trimite spre diverse produse concurente a fost considerat o incalcare a acestui drept, chiar daca in anunturile publicitare sponsorizate afisate ulterior tastării, nu contin marca LUSH ele insele. Amazon s-a aparat spunand ca el nu poate controla comportamentul consumatorilor si ca nu poate fi stabilit cu certitudine daca acestia sunt in cautarea produsului cu marca respectiva sau este o cautare pen

Legea aplicabilă contractului de agenţie

Contractul de agenţie (comerială) pune probleme de stabilire a legii aplicabile deaoerece în majoritatea cazurilor, reprezentantul (agentul) se află în află în alt stat decât reprezentatul (principal). Regula generală este că la astfel de contracte se aplică legea aleasă de părţi prin contract sau în lipsa unei astfel de alegeri legea aplicabilă se determină prin aplicarea unor criterii legate de locul executarii contractului. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV v Navigation Maritime Bulgare C‑184/12 a venit cu un nou criteriu şi anume acela al legii care asigura cea mai buna protecţii agentului. CJCE a arătat că, în aplicarea Directivei 86/653 privind agenţii comercilai independenţi, aceştia trebuie să se bucure de cea mai bună protecţie pe teritoriul Uniunii Europene. Astfel că, deşi într-un contract a fost stabilită ca lege aplicabilă legea bulgară, Curtea a stabilit, ţinând seama că legea belgiană, a instanţei se

Brandurile contrafăcute se confisca in vama

In cauza Blomqvist v Rolex SA  C-98/13 [2014] Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a susţinut dreptul autorităţilor vamele de a confisca în vamă coletele mici cu produse contrafăcute. Curtea a susţinut că simpla intenţie de comercializare pe teritoriul Uniunii Europene este o condiţie suficientă pentru a se naşte dreptul ca aceste bunuri să fie confiscate şi distruse. Această reglementare susţine lupta împotriva comerţului cu produse contrafăcute făcut prin intermediul site-urilor web, produse care provin în general din China, si sunt trimise de acolo în colete poştale ca urmare a comenzilor primite prin site.

Cookies. Primele amenzi din Europa...

... în legătură cu cookies, vin din Spania. Autoritatea locală responsabilă cu protecţia datelor, aplicând legea locală care implentează dispoziţiile Directivei 2002/58 a sancţionat două societăţi, Navas Joyeros S.L. şi Luxury Experience S.L, pentru că nu au respectat reglementările cu privirela cookies în ce priveşte site-urile lor. În rezumat problemele au fost următoarele: Deşi site-urile aveau un avertisment despre utilizarea cookies informaţia a fost considerată insuficienă. În opinia genţiei spaniole un banner de avertizare  informare trebuie să trimită la o pagină cu informaţii detaliate despre cookies. Companiile citate au fost găsite răspunzătoare că nu au oferit informaţii despre ce cookies sunt folosite sau ce tip de cookies sunt folosite, care ar fi scopul concret al utilizării acestora, dacă aceste cookies sunt controlate de website sau provin de la terţi (se folosea, de pildă, serviciul Google Analytics). De asemenea, nu existau informaţii despre cum utilizatori

Buletin legislativ 07.04.14-11.04.14

Financiar-fiscal Ordinul nr. 530/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 07.04.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 07.04.2014 Este vorba de formularul 221 venituri din activităţi agricole impuse pe bază d enorme de venit Ordinul nr. 491/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare,aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, Ministerul Finanţelor Publice, În vigoare de la 07.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 07.04.2014 În cazul deconturilor care prezintă un risc fiscal mic, organul fiscal emite, în termen de maximum 5 zile de la data depuneri

Contributii datorate de administrator (societati pe actiuni)

Art. 137 indice 1 alin. 3 din Legea 31/1990 stipuleaza o interdictie expresa a administratorilor societatilor pe actiuni de a avea in acelasi timp calitatea de administrator si calitatea de salariat. Pe perioada deţinerii calităţii de administrator contractul de muncă cu societatea, dacă a existat, se suspendă. Administratorul se consideră că este un mandatar al societăţii. Poate exista chiar un contract de mandat formulat în scris cu reguli concrete între societate şi administrator, însă acest lucru este opţional. Indemnizaţia primită de administrator este asimilată veniturilor salariale. Prin urmare administratorul datorează (societatea îi reţine la sursă din indemnizaţie): Impozit pe venit de 16%, cota de contribuţie la bugetul asigurărilor sociale de stat, corespunzătoare condiţiilor normale de munca - in procent de 31,3% din venitul brut (10,5% contributia individuala si 20,8% datorat de angajator; venitul asigurat neputând fi mai mic de 35% din câstigul salarial mediu

Buletin legislativ 31.03.14-04.04.14

Financiar-fiscal Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Guvernul României, În vigoare de la 04.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 241 din 04.04.2014 Se referă la facilitatea creată pentru transportatori în ce priveşte acciza pe combustibili. Este reprodus integral textul: „6) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri: a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone; b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul di

Ce se intampla daca nu respecti culoarea rosie la semafor

Nerespectarea culorii roşii a semaforului se sancţionează cu 4-5 puncte de amendă  şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de zile. Dacă urmare a nerespectării culorii roşii a semaforului s-a produs şi un accident atunci sancţiunea este amenda de 6-8 puncte şi suspendarea dreptului de a conduce pentru 60 de zile. În acest caz nu veţi redobândi dreptul de a conduce decât după ce veţi promova un test de cunoştinţe rutiere .

Buletin legislativ 24.03.14-28.03.14

Date personale Decizia nr. 41/2014 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza regulilor corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules - BCR), Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal, În vigoare de la 27.03.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 218 din 27.03.2014 Autorizaţia priveşte transferul de date personale între entităţi aflate în acelaşi grup. Muncă, protecţie socială, calificări Ordinul nr. 104/2014 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, În vigoare de la 26.03.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 26.03.2014. Ordinul nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor