miercuri, 16 aprilie 2014

Buletin legislativ 07.04.14-11.04.14

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 530/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 07.04.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 07.04.2014

Este vorba de formularul 221 venituri din activităţi agricole impuse pe bază d enorme de venit

Ordinul nr. 491/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare,aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010, Ministerul Finanţelor Publice, În vigoare de la 07.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 07.04.2014

În cazul deconturilor care prezintă un risc fiscal mic, organul fiscal emite, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului, decizia de rambursare.

Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale din 07.04.2014, În vigoare de la 11.04.2014, Ministerul Finanţelor Publice, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 11.04.2014

Proprietate imobiliară

Hotărârea nr. 253/2014 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicarea prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, Guvernul României, În vigoare de la 08.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 08.04.2014

Locuinţele pentru tineri construite prin ANL nu vor putea fi revândute timp de 5 ani de la achiziţionare.

Decizia nr. 2/2014 privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 3/1/2013/HP, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ, În vigoare de la 09.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09.04.2014

Stabileşte că modificarea adusă prin Legea nr. 212/2008 dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, reglementează un caz de constituire a dreptului de proprietate.
În acest caz, cererile de constituire sunt supuse termenului de 60 de zile prevăzut de art. II din Legea nr. 193/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, termen care se calculează de la data intrării în vigoare a Legii nr. 212/2008, respectiv 2 noiembrie 2008.

Diverse

Legea nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane fizice a metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, Parlamentul României, În vigoare de la 13.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 262 din 10.04.2014

Norma nr. 4/2014 pentru implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile şi practicile de remunerare, Autoritatea de Supraveghere Financiară, În vigoare de la 11.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 11.04.2014


Ordinul nr. 53/2014 pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, Ministerul Afacerilor Interne, În vigoare de la 11.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 269 din 11.04.2014

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Niciun comentariu: