marți, 1 aprilie 2014

Buletin legislativ 24.03.14-28.03.14

Date personale

Decizia nr. 41/2014 privind stabilirea unui model de autorizaţie pentru transferul în străinătate al datelor cu caracter personal în baza regulilor corporatiste obligatorii (Binding Corporate Rules - BCR), Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal, În vigoare de la 27.03.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 218 din 27.03.2014

Autorizaţia priveşte transferul de date personale între entităţi aflate în acelaşi grup.

Muncă, protecţie socială, calificări

Ordinul nr. 104/2014 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea avizului în vederea autorizării furnizorilor de formare profesională în ocupaţiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, În vigoare de la 26.03.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 26.03.2014.

Ordinul nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, În vigoare de la 26.03.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 217 din 26.03.2014

Agricultură, produse alimentare


Ordinul nr. 40/2014 pentru modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, ca urmare a actualizării tarifelor în funcţie de rata inflaţiei din anul 2013, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor, În vigoare de la 27.03.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 219 din 27.03.2014

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Niciun comentariu: