luni, 7 aprilie 2014

Buletin legislativ 31.03.14-04.04.14

Financiar-fiscal

Ordonanţa de urgenţă nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Guvernul României, În vigoare de la 04.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 241 din 04.04.2014

Se referă la facilitatea creată pentru transportatori în ce priveşte acciza pe combustibili. Este reprodus integral textul:
„6) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:
a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;
b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.
(7) Reducerea nivelului accizelor prevăzută la alin. (6) se realizează prin restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la alin. (6) către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană. Condiţiile, procedura şi termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

Agricultură, produse alimentare

Ordinul nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute conform reţetelor consacrate româneşti, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,În vigoare de la 02.04.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 02.04.2014

Diverse

Decizia nr. 197/2014 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, Consiliul Naţional al Audiovizualului, În vigoare de la 04.04.2014,Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 243 din 04.04.2014

În cazul programelor difuzate în direct, altele decât cele de ştiri şi transmisiunile sportive, radiodifuzorii au obligaţia să folosească orice mijloace, inclusiv delay-ul, astfel încât să prevină difuzarea unor scene, expresii sau comportamente care contravin dispoziţiilor prezentului cod privind protecţia minorilor şi a demnităţii umane."
Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă."
Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
Art. 42.
(1) Este interzisă difuzarea de imagini sau de înregistrări cu persoane aflate în stare de reţinere sau arest, fără acordul acestora.
(2) Este interzisă difuzarea de imagini sau de înregistrări cu persoane executând o pedeapsă privativă de libertate, cu excepţia situaţiilor în care acestea demonstrează încălcări ale unor drepturi sau există un interes public justificat.
(3) Imaginile şi/sau înregistrările cu persoane aflate în stare de reţinere, arest sau care execută o pedeapsă privativă de libertate nu trebuie prezentate într-un mod excesiv şi nerezonabil.
(4) În cadrul programelor audiovizuale nu pot fi oferite, direct sau indirect, recompense şi nu pot fi făcute promisiuni de recompensare a persoanelor care ar putea depune mărturie în instanţe judecătoreşti."


Constatăm cum CNA are multă grijă de reputaţia infractorilor. 

Aceasta informare este o selectie a unor elemente de noutate legislativa cu scop strict informativ. Nu este considerate consiliere profesionala si drept urmare nu ne asumam nicio responsabilitate in acest sens.

Niciun comentariu: