luni, 28 aprilie 2014

Contractul de distribuţie este un contract de "servicii"

Aceasta este concluzia pe care a tras-o Curtea de Justiţie a Uniunii Europene într-o speţă legată de stabilirea jurisdicţiei competente în a judeca un litigiu cu un distribuitor.
In cauza C 9/12 Corman-Collins SA v La Maison du Whisky SA, CJCE a trebuit să stabilească jurisdicţia competentă într-un litigiu legat de un contract de distribuţie relativ la Regulamentul 44/2001 privind competenţa judiciară.
Curtea Europeană a arătat că nu există o definiţie în dreptul Uniunii a contractului de distribuţie, el putând avea conţinut diferit de la stat la stat. Totuşi Curtea a reţinut că de esenţa acestui contract nu este vânzarea bunurilor, ci stabilirea unui sistem prin care să se realizeze vânzarea. În consecinţă, sub aspectul stabilirii juridicţiei, competenţa poate fi stabilită în locul unde se prestează serviciul, adică este competentă jurisdicţia ţării unde se realizează distribuţia de bunuri.

Niciun comentariu: