Treceți la conținutul principal

Contractul de distribuţie este un contract de "servicii"

Aceasta este concluzia pe care a tras-o Curtea de Justiţie a Uniunii Europene într-o speţă legată de stabilirea jurisdicţiei competente în a judeca un litigiu cu un distribuitor.
In cauza C 9/12 Corman-Collins SA v La Maison du Whisky SA, CJCE a trebuit să stabilească jurisdicţia competentă într-un litigiu legat de un contract de distribuţie relativ la Regulamentul 44/2001 privind competenţa judiciară.
Curtea Europeană a arătat că nu există o definiţie în dreptul Uniunii a contractului de distribuţie, el putând avea conţinut diferit de la stat la stat. Totuşi Curtea a reţinut că de esenţa acestui contract nu este vânzarea bunurilor, ci stabilirea unui sistem prin care să se realizeze vânzarea. În consecinţă, sub aspectul stabilirii juridicţiei, competenţa poate fi stabilită în locul unde se prestează serviciul, adică este competentă jurisdicţia ţării unde se realizează distribuţia de bunuri.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…