Treceți la conținutul principal

Contractul de distribuţie este un contract de "servicii"

Aceasta este concluzia pe care a tras-o Curtea de Justiţie a Uniunii Europene într-o speţă legată de stabilirea jurisdicţiei competente în a judeca un litigiu cu un distribuitor.
In cauza C 9/12 Corman-Collins SA v La Maison du Whisky SA, CJCE a trebuit să stabilească jurisdicţia competentă într-un litigiu legat de un contract de distribuţie relativ la Regulamentul 44/2001 privind competenţa judiciară.
Curtea Europeană a arătat că nu există o definiţie în dreptul Uniunii a contractului de distribuţie, el putând avea conţinut diferit de la stat la stat. Totuşi Curtea a reţinut că de esenţa acestui contract nu este vânzarea bunurilor, ci stabilirea unui sistem prin care să se realizeze vânzarea. În consecinţă, sub aspectul stabilirii juridicţiei, competenţa poate fi stabilită în locul unde se prestează serviciul, adică este competentă jurisdicţia ţării unde se realizează distribuţia de bunuri.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris