Treceți la conținutul principal

Cookies. Primele amenzi din Europa...

... în legătură cu cookies, vin din Spania. Autoritatea locală responsabilă cu protecţia datelor, aplicând legea locală care implentează dispoziţiile Directivei 2002/58 a sancţionat două societăţi, Navas Joyeros S.L. şi Luxury Experience S.L, pentru că nu au respectat reglementările cu privirela cookies în ce priveşte site-urile lor.

În rezumat problemele au fost următoarele:

Deşi site-urile aveau un avertisment despre utilizarea cookies informaţia a fost considerată insuficienă. În opinia genţiei spaniole un banner de avertizare  informare trebuie să trimită la o pagină cu informaţii detaliate despre cookies. Companiile citate au fost găsite răspunzătoare că nu au oferit informaţii despre ce cookies sunt folosite sau ce tip de cookies sunt folosite, care ar fi scopul concret al utilizării acestora, dacă aceste cookies sunt controlate de website sau provin de la terţi (se folosea, de pildă, serviciul Google Analytics). De asemenea, nu existau informaţii despre cum utilizatorii pot să-şi seteze browser-ul pentru a dezactiva cookies sau pentru a revoca consimţământul dat la o utilizare anterioară a site-ului.

Cum Directiva se aplică în toată Europa, atenţiune, atenţiune...

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris