Treceți la conținutul principal

Jdanov

Imagine preluată de pe site-ul http://russiapedia.rt.com/

Andrei  Aleksandrovici Jdanov (1896-1948) colaborator al lui Stalin. Din 1941 este al doilea secretar al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. În această calitate era responsabil de cenzura culturală, asigurând conformismul oricărei creaţii artistice cu ideologia comunistă. Este astfel responsabil direct de persecuţiile împotriva unor valoroşi artişti. În 1947 a format Coinformul, organizaţia carevtrebuia să coordoneze activitatea tuturor partidelor comuniste, după ordinele venite de la Moscova. În 1948 la şedinţa din iulie de la Bucureşti a Cominformului, organizată pentru a-l condamna pe Tito, şi defecţiunea iugoslavă faţă de ordinele de la Moscova, Jdanov are o atitudine destul de ponderată. Acest lucru îl înfurie pe Stalin care îl demite din toate funcţiile. Moare o lună mai târziu într-un sanatoriu, în condiţii suspecte. Life and Times of Andrei Zhdanov, 1896 - 1948, Kees Boterbloem, Mcgill Queens Univ Pr, 2004)

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…