Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din mai, 2014

Masuri protectioniste in Franta

In Franta din 14 mai operează un decret care supune unui regim de autorizare prealabila orice achizitie de catre straini de companii franceze care operează în domeniul distribuitie de apa, hidrocarburi, gaze electricitate, orice alte surse de energie,  transport sau comunicatii. Decretul se aplica inclusiv celor care au nationalitatea unui stat membru al Uniunii Europene. Acest decret ridica mari semne de intrebare raportat la libertatea investitiilor in Uniunea Europeana. Este de asteptat o reactie din partea Uniunii Europene. Totusi se prevad vremuri grele pentru Uniunea Europeana.

Transferul de date personale către un subcontractor din afara Uniunii Europene

În principiu un astfel de transfer de date personale ca cel menţionat în titlu este interzis, dacă ţara respectivă nu se află pe lista Uniunii Europene de ţări care asigură un nivel acceptabil de protecţie a datelor personale, sau dacă nu se implementează garanţii contractuale sufieciente. Astfel că dacă aveţi un subcontractor care procesează date personale în afara Uniunii Europene este bine să folosiţi modele de contract propuse de către autorităţile europene pentru aceste situaţii. Le găsiţi aici: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp214_en.pdf

Comisionul e parte din salariu

Angajati personal pe salariul minim, restul platii constand intr-un comision in functie de vanzari? Curtea de Justitie  a Uniunii Europene tocmai v-a stricata calculele financiare legate de costul fortei de munca. Într-un caz venit din Anglia, Lock v British Gas Trading Limited, Curtea a apreciat că astfel de comisioane fac parte din salariu şi trebuie avute în vedere la calculul indemnizaţiei de concediu de odihnă. Decizia Curţii nu este foarte explicită cum operează în fapt acest drept,  dar trebuie avută în vedere.

Buletin 19.05.14-23.05.14

Financiar-fiscal Hotărârea nr. 421/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Guvernul României, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 23.05.2014 . Sunt norme care lămuresc aplicarea scutirii de impozit pe profitul reinvestit precum şi aplicarea taxei pe construcţii. Diverse Decizia nr. 265/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Codul penal, Curtea Constituţională, În vigoare de la 20.05.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 20.05.2014 Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală în Dosarul nr. 5.714/118/2012 şi constată că dispoziţiile art. 5 din Codul penal sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabi

Noi obligatii privind consumatorii in comertul electronic

Directiva 2011/83 privind Drepturile consumatorilor urmează să fie implementată și la noi. Iată câteva lucruri noi pe care aceasta le aduce și vor afecta comerțul electronic. Butonul de comandă va trebui să conțină fără echivoc informașia că oadată plasată o comandă se naște și o obligație de plată. În cazul în care furnizați conținut digital trebuie să oferiți informați pe larg legate de utilizarea acestuia mai ales în ceea ce privește compatibilitatea cu diverse sisteme de operare și echipamente. Ceea ce Curtea Europeană de Justiție impusese pe cale de interpretare, este transpus în directivă și anume trebuie să fie transmis consumatorului o dovadă pe un suport durabil a contractului înainte de orice executare a contractului. Adică simpla trimitere către un link nu este suficientă, ci trebuie trimis către consumator un contract complet cel puțin în format email. Dreptul consumatorului de retragere din contract devine de 14 zile de la data încheierii contractului p

Buletin legislativ 12.0514-16.05.14

Proprietate imobiliară Legea nr. 68/2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, Parlamentul României, În vigoare de la 16.05.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 13.05.2014 A fost eliminată cerinţa formei autentice pentru antecontractele de vânzare cumpărare de terenuri extravilane pentru ca acestea să poată fi utilizate ca temei al unei acţiuni prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare cumpărare. În schimb, a fost introdusă cerinţa ca terenul să aibă rol fiscal şi să fie înscris în cartea funciară

Mediere. Ceea ce trebuia să se întâmple...

... s-a întâmplat. Curtea Constituţională  a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art.2 alin.(1) şi (12) din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator sunt neconstituţionale . Adică acea prevedere care sancţiona cu inadmisibilitatea acţiunilor în justitţie dacă nu se făcea mai întâi acea procedură de informare asupra medierii. Hotărârea e proaspătă din 07.05.2014 şi nu este disponibilă motivarea. Probabil este vorba despre îngrădirea accesului la justiţie.

Buletin legislativ 05.05.14-09.05.14

Societăţi comerciale Legea nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, Parlamentul României, În vigoare de la 09.05.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 06.05.2014, În sensul prezentei legi, prin întreprindere se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice. Prevederile prezentei legi sunt aplicabile şi asociaţiilor şi fundaţ

Zgardă la internet

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a dat în 27 martie 2014 o hotărâre cu profunde implicaţii legate de libertatea internetului. În cazul C ‑ 314/12 UPC Telekabel Wien GmbH v Constantin Film Verleih GmbH, Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH, Curtea a admis că este permis ca, sub imperiul legislaţiei europene, o instanţă să impună unui provider de servicii de internet să blocheze anumite site-uri. În discuţie era o acţiune în care se cerea lui Telekabel Wien GmbH , provider de internet din Austria, să blocheze accesul la un site, Kino.to, care oferea spre vizionare filme fără a avea drepturi de a face acest lucru.

Noi reguli in transferurile de tehnologie

Contractele care presupun transferuri de tehnologie, deşi contin clauze care limitează concurenta, sunt exceptate in general de la normele care interzic intelegerile anticoncurentiale, avand in vedere continutul unor astfel de transferuri si utilitatea lor pentru dezvoltaraea economica. Recent, cu aplicabilitate de la 1 mai, Comisia Europeana a emis un nou Regulament, 316/2014, care revizuieşte această politică de exceptare. Printre noutăţi ar fi: 1. Clauzele privind interzicerea vânzărilor pasive pe un anumit teritoriu nu se mai bucură de tratamentul de excepţie. Aceste clauze mai sunt permise numai dacă au o necesitate obiectivă pentru intrarea pe o nouă piaţă. Vânzările pasive se referă la vânzări făcute la cererea unor clienţi faţă de care nu s-au intreprins acţiuni active d epromovare (publictate, acţiuni promoţionale). Ca exemplu, dacă un distribuitor are ca ţintă atribuită prin contract doar piaţa românească, acesta are voie să vândă unui client din Rusia, de pildă

Buletin legislativ 29.04.14-30.04.14

Financiar-fiscal Hotărârea nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole, Guvernul României, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 30.04.2014. Sănătate Normele metodologice privind asistenţa medicală transfrontalieră din 16.04.2014, Guvernul României Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 318 din 30.04.2014. În vederea obţinerii autorizării prealabile pentru rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere, asiguratul, un membru al familiei (părinte, soţ/soţie, fiu/fiică) sau o persoană împuternicită de acesta va depune la casa de asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă asiguratul o cerere însoţită de: a) copie de pe actul de identitate sau de pe certificatul de naştere; b) confirmarea scrisă din partea furnizorului de servicii medicale din statul membru al Uniunii Europene în care urmează să se acorde asistenţă medicală transf