Treceți la conținutul principal

De vorba cu Vladimir Putin


De vorbă cu Vladimir Putin, Chişinău, Ed. Causa Mundi

O carte interviu cu Putin şi persoane din jurul său. Editura din republica Moldova nu oferă informaţii asupra anului ediţiei originale, dar din context rezultă că este o carte de la începutul "domniei" lui Vladimir Putin în Rusia, prin 2000.

Cu atât mai bine, căci Putin încă nu era ţarul actual, şi e şi o doză de sinceritate printre rânduri, nu numai cosmetică biografică.

KGB-ist pasionat de judo, cam aşa poate fi descrisă persoana sa în timpul comunismului. Nu se dau informaţii despre activitatea sa din KGB, dar cu o carieră în URSS şi o deplasarea în străinătate în RDG, e puţin probabil să fi fost vreun 007 al URSS, ci, mai degrabă, un birocrat al structurilor din KGB.

Omul se prinde încotro merg lucrurile şi imediat ce URSS dispare intră în politică. Cu binecuvântarea şefilor din KGB, desigur, cum el însuşi mărturiseşte.

Face carieră ca om de cabinet pe lângă primarul din Sankt Petersburg. Despre el însuşi nu spune mare lucru, dar se pot înţelege unele lucruri din judecăţi făcute despre alţii. Marea calitate este aceea de a naviga fără a fi implicat în mari scandaluri, fără a fi lichidat ( în tulburii ani 1990 multi au fost executati in stil mafiot). Un om care a stiut să se strecoare si să fie bine cu toata lumea.

Calitatile sale îl duc în serviciul administratiei prezidenţiale a lui Boris Elţin. La început într-un post pur administrativ. Însă e perioada de sfârşit a anilor 1990 când Elţin îşi caută un succesor şi prim miniştrii se schimbă cu viteză la Moscova. Deci un moment bun ca să ieşi în faţă. La început prinde un post de inspector al adminsitraţiilor regionale (un fel de membru în corpul de control, orice paralelă cu Ponta e pur întâmplătoare). Ia contact, cunoaşte şi se face cunoscut de baronii locali ai diverselor autorităţi locale din Rusia, într-o perioadă când diverşii şefi de republici autonome făceau jocurile.

Urmează o nouă avansare. Devine şeful fostului KGB, rebotezat FSB. Evident e un post de mare încredere, deja Putin este printre cei puţini care chiar fac jocurile la Moscova. Este vremea crizei din Cecenia.  Atitudinea consecventă îl face secretar al Consiliului de Securitate, practic Elţin îi încredinţează principalele decizii în materie de apărare. 

Aşa că Elţin îl încearcă ca şi posibil succesor şi îl face prim ministru. Şi Putin confirmă. Este omul care rezolvă criza din Cecenia cu intransigenţă. Rusia va fi salvată sub acest om. În acelaşi timp este omul care ştie să convieţuiască cu interesele oligarhilor, nu va deranja sistemul pseudodemocratic instaurat deja. Succesorul perfect. Şi, da, Elţin îşi dă demisi şi Putin devine succesorul lui.

Vladimir Putin se dezvăluie un om al ordinei birocratice, al crezului într-o Rusie mare şi puternică, care consideră că Rusiei i s-a făcut o mare nedreptate la sfârşitul războiului rece. 

Nedreptate care trebuie reparată.

Aşa că ce se întâmplă în prezent nu e nicio surpriză pentru cine a citit această carte interviu.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…