Treceți la conținutul principal

Niveluri de viaţă


Julian Barnes, Niveluri de viaţă, traducere Radu Paraschivescu, Nemira, 2014

Julian Barnes demonstrează şi în această carte capacitatea inegalabilă de a combina idei originale, erudiţie fără pereche, şi sentimente... mai ales sentimente.

Niveluri de viaţă este într-un anume fel un addendum la "Sentimentul unui sfarsit" sau "Nimicul de temut". O abordare a limitei existenţei umane, dar de această dată din perspectiva iubirii între doi oameni. Care, ca tot ce ţine de ceea ce este omenesc are o limită. Fie prin dispariţia fizică a unui partener (experienţă foarte personală pentru Julian Barnes), fie prin despărţire. Vorbim de limită şi nu de sfârşit, pentru că limita este un prag (de neatins), dar în acelaşi timp o aspiraţie către infinit.

Veţi găsi în carte poveşti de iubire în care pasiunea pentru aerostate are rolul ei, şi  mai ales povestea de iubire dintre Sarah Bernhardt şi foarte britanicul excentric Fred Burnaby. Intensă, între două spirite libere şi superioare, dar, evident, cu limita ei. Bineînţeles o poveste de dragoste franco-britanică, caracteristică pentru Julian Barnes, un englez devenit cel mai mare specialist în creaţia lui Flaubert.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…