miercuri, 11 iunie 2014

Buletin legislativ 02.06.14-06.06.14

Proprietate imobiliară

Decizia nr. 210/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013, Curtea Constituţională, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 05.06.2014.

Constată că dispoziţiile art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 sunt neconstituţionale.

Practic soluţia face inaplicabilă Legea nr. 165/2013 la procesele deja pe rolul instanţelor.

Financiar-fiscal

Ordinul nr. 1296/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF, În vigoare de la 03.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 412 din 03.06.201

Ordonanta de urgentă nr. 29/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, Guvernul României, În vigoare de la 02.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 02.06.2014

Construcţii

Hotărârea nr. 444/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, Guvernul României, În vigoare de la 03.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 409 din 03.06.2014.

Agricultură, produse alimentare

Hotărârea nr. 441/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, Guvernul României,În vigoare de la 04.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 414 din 04.06.2014


Niciun comentariu: