marți, 24 iunie 2014

Buletin legislativ 16.06.14-20.06.14

Financiar-Fiscal

Ordinul nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 20.06.2014

Proprietate imobiliară

Hotărârea nr. 465/2014 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.364/2001, Guvernul României, Va intra în vigoare de la 16.07.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 16.06.2014.

Notificările făcute către proprietari, asociaţii de proprietari, locatari privind obligaţiile de reabilitare a clădirilor cu risc seismic mare vor putea fi notate în cartea funciară.

Piaţa de capital

Regulamentul nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, Autoritatea de Supraveghere Financiară, În vigoare de la 16.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 16.06.2014

Regulamentul nr. 10/2014 pentru modificarea anexei la Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 453 din 20.06.2014.

Se remarcă scăderea tarifelor (procentuale) percepute de ASF.


Muncă, protecţie socială, calificări

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior din 04.06.2014, Guvernul României, În vigoare de la 19.06.2014, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 449 din 19.06.2014


Niciun comentariu: