Treceți la conținutul principal

Dan Vizanty. Destinul unui pilot de vânätoare

Daniel Focşa, Dan Vizanty.Destinul unui pilot de vânătoare, Institutul European, 2010

Daniel Fosca continuă munca sa de rememorare a eroilor aviaţiei militare româneşti.

Numele lui Dan Vizanty, un as al aerului cu multe victorii la activ, râmâne în principal legat de comanda Grupului 6 Vânătoare de la Popeşti - Leordeni, cel care a asigurat paza cerului Bucureştiului în anul 1944 în faţa din ce în ce mai intenselor bombardamente ale aviaţiei americane.

Cartea cuprinde multe pagini de memorialistică ale eroului aviator. Între acestea se află şi o poveste din categoria viaţa bate filmul. Dan Vizanty, imediat după încheirea războiului mondial, merge într-o misiune umanitară în Austria. Acolo, într-un concurs nefericit de împrejurări, este arestat de autoritățile militare britanice de ocupaţie. Ajunge într-un lagăr de prizonieri. Într-un final este lămurită situația sa şi primeşte permisiunea să se întoarcă în ţară. Moment în care se întâlnește cu un grup de saşi, care emigraseră în Germania atraşi de propaganda lui Hitler, fugiseră din faţa armatelor sovitice, şi acum pribegeau cu o situație neclară. Speranța lor era să se întoarcă înapoi în România.  Asta se întâmplă în puţine luni după încheierea războiului într-o lume distrusă de război, unde practic orice autoritate civilă dispăruse, singura autoritate funcţională fiind cea a armatelot de ocupaţie. Vâzând un ofiţer român, saşii îşi pun toată nădejdea în Vizanty că îi va ajuta să ajungă în ţară.

Cu multe peripeţii Vizanty va reuși să-i aducă la Oradea. Aventurile sunt demne de un film de acţiune făcut la Hollywood.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…