Treceți la conținutul principal

Investiti in USA din Romania. Serios....

Citeam de curand un material de la un domn mult mai destept decat mine (Jeffrey L. Rubinger se numeste el, avocat in USA) care atragea atentia ce avantajos e sa faci investitii in USA din Romania.

Romania are un tratat de evitare a dublei impuneri semnat in 1973 (pe vremea cand Ceausescu se pupa cu Nixon pe la vizite reciproce) care este foarte avantajos in ce priveste taxele, fata de regulile generale privind taxarea strainilor. Daca regula e ca strainii sunt taxati cu vreo 30%, pentru investitorii rezidenti in Romania care obtin venituri in USA tratatul respectiv se multumeste doar cu 10% din venituri.

Mai mult, tinand seama ca potrivit noilor reguli din Codul Fiscal romanesc, aplicabile din 2014, nu mai platiti impozit pe profit pentru dividende de la firme la care detineti peste 10% mai mult de un an (tratament fiscal de tip holding) treaba devine chiar foarte interesanta.

Deci deschideti-va firme in Romania daca vreti sa investiti in USA.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…