Treceți la conținutul principal

Investiti in USA din Romania. Serios....

Citeam de curand un material de la un domn mult mai destept decat mine (Jeffrey L. Rubinger se numeste el, avocat in USA) care atragea atentia ce avantajos e sa faci investitii in USA din Romania.

Romania are un tratat de evitare a dublei impuneri semnat in 1973 (pe vremea cand Ceausescu se pupa cu Nixon pe la vizite reciproce) care este foarte avantajos in ce priveste taxele, fata de regulile generale privind taxarea strainilor. Daca regula e ca strainii sunt taxati cu vreo 30%, pentru investitorii rezidenti in Romania care obtin venituri in USA tratatul respectiv se multumeste doar cu 10% din venituri.

Mai mult, tinand seama ca potrivit noilor reguli din Codul Fiscal romanesc, aplicabile din 2014, nu mai platiti impozit pe profit pentru dividende de la firme la care detineti peste 10% mai mult de un an (tratament fiscal de tip holding) treaba devine chiar foarte interesanta.

Deci deschideti-va firme in Romania daca vreti sa investiti in USA.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Convocare cercetare disciplinară- model

Antet


Nr.______/__________________


Către, Salariat
Adresa: ______________________


Prin prezenta va informam ca sunteti convocat la ________________, situat în_________________, în data de __________, ora _____ în vederea efectuării cercetarii disciplinare prealabile conform art. 251 alin. 2 din Codul Muncii.
Vă aducem la cunostinta ca veți fi cercetată disciplinar pentru faptul că __________________
_____________________________________________________________________.
. Este pusă în discuție încălcarea prevederilor cuprinse in urmatoarele documente:
-Regulamentului Intern, ________
-Codul Muncii______________,
-Fișa postului _______________
Vă informam ca puteți fi îinsoțită de către un reprezentant al salariaților, sau un avocat.
Persoana/persoanele împuternicite să efectueze cercetarea disciplinară sunt: ___________.
În cazul neprezentării dvs. la convocarea făcută, fără un motiv obiectiv, dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
În c…