Treceți la conținutul principal

Noi reguli privind furniizorii de continut digital (I)

Directiva Europeană 2011/83/ privind drepturile consumatorilor a intrat în vigoare, fiind implementată şi în România prin intermediul Ordonanţei de Urgenţă 34/2014.

Sunt schimbări importante pentru cei acre furnizează produse şi servicii online, aşa că probabil voi mai aborda subiectul, el presupunând multe aspecte acre pot fi abordate.

Astăzi câte ceva despre furnizorii de conţinut online. Cum sunt ei afectaţi?

În primul rând trebuie reţinut că se aplică regulile inclusiv celor care furnizează jocuri sau alte aplicaţii gratuite. Scuza că e gratuit, deci nu trebuie să-mi bat capul cu toate aceste reguli, nu ţine. Trebuie să vă conformaţi tuturor acestor reguli. Sunteţi furnizor de produse sau servicii, chiar dacă o faceţi cu titlu gratuit.

Şi până acum trebuia să aveţi termeni şi condiţii pe site. De acum apare însă o problemă în plus. Dacă modificaţi termenii şi condiţiile, trebuie să informaţi clienţii deja existenţi şi să le cereţi acordul asupra noilor termeni şi condiţii. Simplul fapt că publicaţi noile condiţii şi termeni de furnizare a serviciului nu face ca vechii clienţi să fie ţinuţi de aceste noutăţi.

Daca prestaţi servicii pe bază de abonament (exemplu abonamente VOD) trebuie să specificaţi costurile lunare. De asemenea, trebuie clar explicat dacă se debitează ulterior contravaloarea abonamentului dintr-un cont al clientului pentru perioadele de abonament ulterioare. În lipsa unei astfel de specificaţii nu se presupune că a fost dat consimţământul clientului pentru astfel de debitări ulterioare ale contului.

Dacă vânzarea se face prin platforme de vânzări online administratorul platformei răspunde ca şi vânzătorul produsului sau serviciului.

Informaţiile despre produs”serviciu şi despre contract trebuie să fie, cel puţin, în termenii lor cei mai importanţi disponibili pe chiar pagina de pe care se face comanda, clientul nu trebuie să fie obligat să navigheze pe alte pagini pentru a le obţine.

Butonul de plasare a comenzii trebuie să conţină expresii de tipul “buy now”(cumpăr acum), “pay now” (plăteşte acum) sau “confirm purchase” (confirm plata). Butoane cu texte de genul „înregistrează” „confirmă” sau „comandă” nu respecte prevederile Directivei deoarece nu transmit ideea că prin apăsarea acelui buton se angajează o plată din partea clientului.

Trebuie să transmiteţi clientului contractul într-o formă pe care să o poate păstra (un mesaj email care să conţină contractul în întregul său este ok). Transmiterea trebuie să se facă imediat dacă livraţi produse digitale. Dacă e vorba, de exemplu, de un abonament pentru VOD e mai simplu, căci e nevoie doar de un contract la data subscrierii abonamentului. Dacă însă e vorba de pay-per-view, devine tehnic ceva mai complicat pentru că pentru fiecare solicitare individuală trebuie trimis un contract.

Trebuie să informaţi clienţii, în ce priveşte vânzarea de conţinut digital, că dreptul de retragere din contract, de 14 zile, acordat tuturor clienţilor care comandă produse sau servicii prin internet, se pierde din momentul în care clientul începe să descarce conţinutul digital.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…