Treceți la conținutul principal

Noi reguli privind furnizorii de continut digital (II)

Pentru prima parte a articolului click aici.


Directiva cere să se ofere clientului  informaţii privind funcţionalitatea şi interoperabilitatea.

Care ar fi acestea?

-          Limba conţinutului digital, precum şi a instrucţiunilor care îl însoţesc,
-          Metoda de furnizare (streaming, download),
-          Pentru fişiere audio şi video: durata de redare,
-          Pentru download: mărimea fişierului,
-          Dacă există sau nu disponibilitatea de actualizare a produsului (pentru programe, aplicaţii),
-          Alte condiţii de utilizare precum, ce fel de date culege produsul de la utilizator, cum se personalizează produsul, dacă este nevoie de o conexiune la internet pentru a fi utilizat şi ce condiţii trebuie să îndeplinească aceasta, dacă este necesar să existe un anumit soft preinstalat.
-          Limitări ale dreptului de utilizare, precum: număr de ori în care poate fi utilizat, o durată până la care poate fi utilizat, dacă se pot face copii private, dacă există restricţii legate de locul în care se află clientul, dacă este nevoie de alte condiţii precum subscrierea la un alt serviciu, sau achiziţionare de echipamente speciale.
În ce priveşte interoperabilitatea trebuie puse la dispoziţie informaţii legate de sistemul de operare necesar, soft adiţional necesar indicându-se şi versiunea, caracteristici ale hardware de tip procesor necesar sau placă grafică.Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Model decizie avertisment scris

Model convocare adunare generala a actionarilor

MODEL CONVOCATOR

ANTETCONVOCARE
a adunarii generale ordinare/extraordinare a acţionarilor Societăţii Comerciale
.......... S.A. , cu sediul în .....

Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale ...... - S.A. convoacă adunarea generala ordinară/extraordinară a acţionarilor Societăţii Comerciale ... la data de ...., ora ......, la adresa din ...., pentru acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de ....., cu următoarea ordine de zi:
1. ....
2. ....
....

In cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menţionata, adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de ...., la aceeaşi ora şi în acelaţi loc, cu acceaşi ordine de zi.
Formularele de procura pentru participare la adunarea generala extraordinară sunt disponibile la adresa din ........
Procurile se vor depune în original la adresa din ......., pana la data de .....
Materialele de interes pentru acţinari se pot consulta la adresa din ..... începând cu dat…