Treceți la conținutul principal

Scandalul de la Inspectoratul Scolar Dolj intr-o alta perspectiva

Cum poate multi ati citit deja, daca nu cititi aici, un inspector de religie din Judeţul Dolj strangea date privind religia elevilor si a familiilor lor pentru folosul Bisericii Ortodoxe.

S-a discutat mult, fara sa se intre pe fondul problemei.

Se poate aprecia, cel putin atat cat se poate intelege din informatiile de presa, trebuind sa exprim un dubiu raportat la cat de corecte sunt aceste informatii, ca ne aflam in fata unei incalcari a Legii nr. 677 din  2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Şi mă refer aici la art.7 din lege care interzice prelucrarea datelor personale privind convingerile religioase.

Desigur legea prevede şi câteva excepţii la această interdicţie.

Însă nu am auzit de nicio anchetă a Autoritaţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, deşi acesta este principalul său obiect de activitate, şi este cel mai important scandal public pe această temă din ultima vreme.

Nu mai intru aici în amănunte legate de faptul că la Ministerul Educaţiei ar trebui să existe o procedură legată de modul de prelucarre a datelor personale pe care le are acest Minister, că transmiterea de date către terţi presupune şi aceasta nişte reguli, care cel puţin atât cât reiese din informaţiile de presă, nu pare să fi fost respectate.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Dizolvare SRL (5) - Dizolvare fara lichidator. Model hotarare lichidare si repartizare

Dupa ce s-a hotarat dizolvarea se fac, sub răspunderea administratorului şi contabilului societăţii documentele de lichidare
-       Inventarierea  şi evaluarea elementelor de  natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii ale societăţilor comerciale care urmează  să se lichideze  şi înregistrarea rezultatelor inventarierii şi ale evaluării efectuate cu această ocazie;-  Întocmirea situaţiilor financiare anuale, în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile; -       Achitarea datoriilor societăţii comerciale către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum  şi a celorlalte obligaţii sociale către alte fonduri, salariaţi şi alţi terţi;-       Stabilirea rezultatului lichidării (profit sau pierdere), întocmindu-se contul de profit şi pierdere în formatul prevăzut de reglementările contabile aplicabile;    Se obţin  documentele de la finanţe care atestă că s-au plătit toate datoriile, către stat. Eventual alte documente de plată a datoriilor cătr…

Protecția datelor personale pentru toți

Pentru cei interesați de problematica protecției datelor personale -GDPR, am scris această carte, apărută în format electronic.

O puteți achiziționa aici.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) art. 8 din Convenție garantează respectarea dreptului de viață privată, familie, a domiciliului și a corespondenței. In baza acestei dispoziții Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărâri în legătură cu protecția datelor personale în cazuri în care s-au strîns informații despre viața personală a unei persoane ( cazul Leander contra Suediei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57519)  în cazul interceptării comunicațiilor electronice și telefonice (cazul Klass contra Germaniei http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57510) supravegherea la locul de muncă (cazul Copland contra Regatului Unit http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2765) utilizarea de sisteme CCTV (Peck contra Regatului Unit) protejarea imaginii unei persoane (cazul Von Hannover contra Germaniei http://hudoc.echr.co…

Model decizie avertisment scris